شوک ؛ وامهای خرید خودرو ومسکن از 20 میلیون تا 200میلیون بدون بهره !!!!؟

شوک ؛ وامهای خرید خودرو ومسکن از 20 میلیون تا 200میلیون بدون بهره         مجلس سپر بلاست ؛ قدر آنرا بدانیم ! مگر طی چند دهه رویای بانکداری بی بهره اسلامی را در سر نمی پرورانیم ! فکر میکنید که این مقوله ، فرایند ساده ایست ؟ زهی خیال باطل ! بدون شک پروسه ی زمان بر ، پیچیده و نیازمند به صدها ساعت اتاق فکر متخصصین امور است ! اخیرا حتماً مصاحبه صادقانه و افشاگرانه جناب دکتر دهقان نماینده طرقبه را شنیده اید ! سالهاست که…

Read More