افعال و اعمال معکوس | تحلیلی کوتاه

افعال و اعمال معکوس         این حیرت آور نیست که یاس و نومیدی ما دقیقا در زمان دولت تدبیر و امید بیشتر شود و این فرآیند بی تدبیری جز معجزه دولت تدبیر نیست و این معکوس آفرینی اختصاصا کرامت این دولت است ولاغیر این حیرت آور نیست که جناب بطحایی وزیر آموزش و پرورش نوید یک افزایش خوبی را به معلمین شاغل میدهد با وجودی که قانون مدیریت و خدمات کشوری چندسالی برای آنها اجرا شده ولی بعد از ۱۲ سال حق بازنشسته های مظلوم است که…

Read More