آخرین نوبت وام ضروری بازنشستگان کشوری واریز شد

  مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد: وام ضروری نوبت های ششم و هفتم بازنشستگان و وظیفه بگیران به مبلغ۵ میلیون تومان به حساب آنان واریز شد.  جمشید تقی زاده گفت: با همکاری بانک صادرات ایران و طبق مرحله بندی اعلام شده، وام ضروری مرحله ششم و هفتم برای ۴۲ هزار نفر از متقاضیان واجد شرایط که آخرین نوبت های مرحله نخست پرداخت وام بودندبه حساب ایشان واریز شد. وی گفت: با واریز مراحل ۶ و ۷، تمامی ۲۰۰ هزار نفر واجد شرایط مرحله نخست وام خود را دریافت کردند.…

Read More

فرایند ثبت نام وام مسکن سال ۹۷

فرایند ثبت نام وام مسکن سال ۹۷         قابل توجه متقاضیان : ثبت نام در سایت صرفاً به منزله پیش ثبت نام ودریافت اولویت بندی متقاضیان بوده و دلیل بر دریافت قطعی وام نیست در هنگام صدور معرفی نامه به بانک باید مستندات لازم (مبایعه نامه- کپی سند) به بنیاد ارائه گردد در غیر اینصورت امکان صدور معرفی نامه ازطریق سیستم وجود ندارد. پرداخت وام ایثارگری در شهرهای غیر از محل پرونده منوط به تایید استان محل پرونده خواهد بود. ایثارگران متقاضی دریافت وام موظف هستند قبل…

Read More

برنامه زمانبندی پرداخت وام ۵ میلیون تومانی بازنشستگان عضو صندوق بازنشستگی کشوری

برنامه زمانبندی پرداخت وام ۵ میلیون تومانی بازنشستگان عضو صندوق بازنشستگی کشوری     به شرح ذیل اعلام می گردد. 1- برندگان مرحله اول ۱۰ مهر ۹۷ 2-برندگان مرحله دوم ۱۰ آبان ۹۷ 3-برندگان مرحله سوم ۱۰ آذر ۹۷ 4-برندگان مرحله چهارم ۱۰ دی ۹۷ 5-برندگان مرحله پنجم ۱۰ بهمن ۹۷ 6- برندگان مرحله ششم ۱۰ اسفند۹۷ 7-برندگان مرحله هفتم ۱۵ فروردین ۹۸ . یادآوری : ۱- عزیزانی که موفق به ثبت نام وام ضروری نشده اند ؛ ۲- بازنشستگان ۱۳۹۶ ۳- عزیزانی که وام قبلی شان در مهر و…

Read More