داستان فقر و غنا از زاویه نگاه جامعه بازنشستگان دولت

داستان فقر و غنا از زاویه نگاه جامعه بازنشستگان دولت     حضرت امام صادق ( ع ) : «هیچ ستمی سخت تر از آن نیست که ستم دیده در قبال آن ظلم، یاوری جز خدای عزوجل نداشته باشد.» ( مَا مِنْ مَظْلِمَهٍ أَشَدَّ مِنْ مَظْلِمَهٍ لَا یَجِدُ صَاحِبُهَا عَلَیْهَا عَوْناً إِلَا اللّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ) فرمایش حضرت امام مصداق امروزی و بیرونی وضعیت بازنشستگان کشور است که هرچه بر سر مقامات فریاد می زنند و از ستمی که به دلیل عدم رسیدگی به معاش و درمان بر آنها…

Read More

انتقاد بازنشستگان از تفاوت حقوق شاغلان و بازنشستگان از گذشته تا کنون !!!

انتقاد بازنشستگان از تفاوت حقوق شاغلان و بازنشستگان از گذشته تا کنون در خصوص تفاوت حقوق شاغلان و بازنشستگان تصریح کرد: اختیار حقوق مربوط به دولت است و مجلس به هیچ عنوان حقوق افراد و کارکنان را تعیین نمی‌کند. آقای دکتر زاهدی نماینده فعلی مجلس و وزیر علوم و آموزش عالی دوران احمدی نژاد به نکات زیر کاملا توجه کنید : این موضوع جدیدی نیست. از زمان برنامه چهارم توسعه، مجلس متاسفانه اختیار کامل این امر را از خود سلب و به دولت واگذار نمود و در برنامه های پنجم…

Read More

در دفاع ازحقوق بازنشستگان مناطق جنگی، حتی اگرلازم باشد، درمجلس بست بنشینند

سه نماینده ایلام در دفاع ازحقوق بازنشستگان مناطق جنگی، حتی اگرلازم باشد، درمجلس بست بنشینند     دردمندانه در قانون پرداخت فوق العاده و مزایای مناطق جنگی و عملیاتی هشت سال دفاع مقدس نامی از بازنشستگان دیده نمی شود ودراین راستا ماده ۱۱۲ برنامه ششم توسعه، چالشی برای بازنشستگان مناطق جنگی به وجود آورده است.در این قانون عنوان “کارمندان دولت” استفاده شده و “بازنشستگان” از قلم افتاده است. هرعقل سلیمی نادیده گرفتن حقوق بازنشستگان مناطق جنگی را هم غیرعادلانه و هم مُضحک تلقی خواهدکرد ازاین جهت نسلی که جنگ را…

Read More