مجموعه استفتائات در زمینه اینترنت از مرجع عالی قدر آیت الله سیستانی

مجموعه استفتائات آیت الله سیستانی در زمینه اینترنت: پرسش: سایت هایی هستند که بابت کلیک کردن در سایت آنها و یا معرفی کردن لینک آنها در سایت های مختلف پول می پردازند آیا انجام چنین کاری اشکال دارد؟ پاسخ: اگر مستلزم حرامى بشود مانند اینکه ترویج براى شرکتی باشد که کار او حرام است، جایز نیست. پرسش: می خواستم بدانم که شغل کافی نت داری با توجه به اینکه اینترنت کاربردهای مختلف (اعم از حلال و حرام) دارد ـ دارای چه حکمی است؟ پاسخ: فی نفسه اشکال ندارد.  پرسش: در…

Read More