واریز وام ضروری ۵ میلیون تومانی به حساب ۳۳ هزار بازنشسته کشوری

واریز وام ضروری ۵ میلیون تومانی به حساب ۳۳ هزار بازنشسته کشوری       مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت بیش از ۳۳ هزار فقره وام ضروری ۵ میلیون تومانی نوبت نخست از مرحله دوم وام بازنشستگان کشوری خبر داد و گفت: با توجه به اینکه ثبت نام اینترنتی مرحله دوم وام ضروری بازنشستگان این صندوق در بهمن ماه ۹۷ انجام و در اسفندماه نتایج واجدین شرایط آن بر روی سایت صندوق قرار گرفته، نوبت اول وام برای بیش از ۳۳ هزار نفر از واجدین شرایط روز گذشته…

Read More