جزئیات معافیت مالیاتی کارمندان در سال ۹۸

جزئیات معافیت مالیاتی کارمندان در سال ۹۸       کمیسیون تلفیق مجلس در تازه ترین مصوبات بودجه ای خود برای سال آینده، معافیت مالیاتی حقوق را که در لایحه بودجه ۹۸ بدون تغییر نسبت به امسال دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه تعیین شده بود، به دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان افزایش داد . به گزارش «تابناک» همچنین افزایش حقوق کارکنان دولت نیز با ضریب ۲۰ درصد توافق شد. علی اصغر یوسف نژاد نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۸، از مصوبه کمیسیون در خصوص…

Read More