نقدی بر آزمون ارتقای حرفه ای معلمان زیر ۶ سال سابقه خدمت

نقدی بر آزمون ارتقای حرفه ای معلمان زیر ۶ سال سابقه خدمت

اخبار آموزش و پرورش: ضمن عرض سلام و آرزوی توفیق و بهروزی ؛ اکنون که آزمون مهارت های بدو خدمت معلمان در استان سمنان براساس نامه مصوبه ۲۱/ ۱۰ /۹۴ کمیته اجرایی آموزش و توانمندسازی منابع انسانی استان سمنان برگزار گردیده است برخود لازم می دانیم مطالبی را عرض نماییم: آنطور که به معلمان گفته شده است هدف از برگزاری این آزمون ارتقای حرفه ای معلمان زیر شش سال سابقه می باشد و نتیجه آزمون بر ارزشیابی پایان سال ، رتبه بندی ، تبدیل وضعیت استخدام و… تاثیرگذار خواهد بود.…

Read More