کسی از مطالبات فرهنگیان بازنشسته سخن نمی‌گوید!

اخبار آموزش و پرورش - واژه نیوز

اخبار آموزش و پرورش: وزارت آموزش و پرورش در طول سالیان گذشته بارها از پرداخت مطالبات فرهنگیان خبر داده و مدعی پرداخت آن شده است، اما هیچ وقت از مطالبات پرداخت نشده آنان سخنی به میان نمی‌آورند؛ از جمله حق محرومیت ۱۵ ساله شماری از فرهنگیان بازنشسته که علی‌رغم صدور حکم دیوان عدالت اداری، هنوز پرداخت نشده است و علاوه بر آن، چندین مورد احکام مالی صادر شده در دست بازنشستگان و در مواردی در دست بازماندگان آنان مانده است، اما کسی از آن سخن نمی گوید. چه خوب است…

Read More