یزدان پناه: سوددهی شرکت صنایع آموزشی سهام فرهنگیان را افزایش می دهد

خبرگزاری فرهنگیان

اخبار آموزش و پرورش : مدیرعامل شرکت صنایع آموزشی ضمن دادن نوید به فرهنگیان از تحرک و سوددهی این شرکت خبر داد. قاسم یزدان پناه در گفت و گو با خبرگزاری فرهنگیان اظهار کرد: شرکت صنایع آموزشی با وزارت آموزش و پرورش، معاونت پرورشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، سازمان آموزش استثنایی کشور، تربیت بدنی و سلامت و دانشگاه فرهنگیان تفاهم نامه امضا کرده است. وی ادامه داد: تفاهم نامه ای با معاونت ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در دست اقدام داریم که در این صورت شرکت صنایع آموزشی…

Read More