سخن غریب از حسام الدین آشنا..

سخن غریب از حسام الدین آشنا..       اخیرا کلیپی از بخشی از سخنرانی جناب حسام الدین آشنا رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ، مشاور آقای دکتر روحانی در فضای مجازی دست بدست میچرخد که انصافا از جهات عدیده عجیب و سوال برانگیز است و بیش از همه خودِ ایشان بهتر است جوابگو باشد ! نامبرده سخن از مافیایی زیاده خواه و جریانی اختاپوسی رازگشایی میکند که در بلعیدن بودجه به حد و مرزی پایبند نیست و چنانچه پاشنه بر وفق مراد این جریان مافیایی نچرخد حتی کل بودجه…

Read More