اعتراض بازنشستگان وکارمندان نسبت به جدول افزایش حقوق سال ۹۸ ومغایرت آن با مصوبه مجلس شورای اسلامی

جدول افزیش حقوق بازنشستگان فرهنگی

اعتراض بازنشستگان وکارمندان نسبت به جدول افزایش حقوق سال ۹۸ ومغایرت آن با مصوبه مجلس شورای اسلامی       جناب دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ! احتراما باستحضار می‌رساند: اخیرا جدول افزایش حقوقی مربوط به صندوق بازنشستگی سال۱۳۹۸ در فضاهای مجازی منتشر گردیده که حاکی ازمغایرت آن با مصوبه مجلس محترم دارد. بازنشستگان صندوق کشوری ولشکری که ولی نعمتان جامعه محسوب میشوند. درپیروزی انقلاب نقش موثر ودرسالهای جنگ تحمیلی از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف نظامی، فرهنگی، اجتماعی واقتصادی در مناطق جنگی کشور…

Read More

افزایش حقوق پلکانی ؛ریزش طبقه متوسط

افزایش حقوق پلکانی ؛ریزش طبقه متوسط       با کاهش ارزش پول ملی و گرانی سرسام آور کالا ها و خدمات، مردم درتنگنای اقتصادی جدی هستند و تقریبا همه نیاز های مردم نسبت به سال گذشته بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است. از دیدگاه نگارنده حقوق بگیران اقشاری از جامعه هستند که زندگی خود را با یک حقوق ثابت اداره می کنند اعم از؛ کارمندان ،کارگران و بازنشستگان کشوری ،لشکری ،تامین اجتماعی وسایر صندوق هاکه حقوق ثابتی دریافت می کنند . منظور من از حقوق بگیران…

Read More