خوشی‌های شب عید از چشممان درمی‌آمد

اخبار آموزش و پرورش: ثریا مطهرنیا معلم فداکار بیجاری درباره تکالیف ایام نوروز می‌گوید: هنوز هم گاهی استرس مشق های مانده در روز سیزده به در به سراغم می آید و وجودم را اضطراب می گیرد. به گزارش خبرگزاری فرهنگیان ، ثریا مطهرنیا از معلمان فداکار و مدیر و معلم دبستان شهید گنجیان بیجار است. همه در این استان مرزی این معلم فداکار را می‌شناسند. این معلم فداکار بیجاری به‌واسطه شناسایی و حمایت از 90 دانش‌آموز و تأمین هزینه درمان آنان، شناسایی 220 دانش‌آموز بی‌بضاعت و پرداخت 60 مورد کمک…

Read More