پانزده توصیه حاج میرزا اسماعیل دولابی برای یک زندگی مومنانه وموفق

پانزده توصیه حاج میرزا اسماعیل دولابی برای یک زندگی مومنانه وموفق     ١. هر وقت در زندگی‌ات گیری پیش آمد و راه بندان شد، بدان خدا کرده است؛ زود برو با او خلوت کن و بگو با من چه کار داشتی که راهم را بستی؟ هر کس گرفتار است، در واقع گرفته ی یار است . ٢. زیارتت، نمازت، ذکرت و عبادتت را تا زیارت بعد، نماز بعد، ذکر بعد و عبادت بعد حفظ کن؛ کار بد، حرف بد، دعوا و جدال نکن و آن را سالم به بعدی…

Read More