آیا باید نیت روزه رو به زبان بیاریم؟؟

نیت روزه | احکام روزه | واژه نیوز     نیت روزه     امام خمینی: لازم نيست انسان نيت روزه را از قلب خود بگذراند يا (1) مثلًا بگويد: فردا را روزه مى‌گيرم (2)، بلكه همين قدر كه (3) براى انجام فرمان خداوند عالم (4) از اذان صبح تا مغرب كارى كه روزه را باطل مى‌كند انجام ندهد كافى است (5) و براى آن كه يقين كند تمام اين مدت را روزه بوده، بايد مقدارى پيش از اذان صبح و مقدارى هم بعد از مغرب از انجام كارى كه…

Read More

تعریف روزه طبق نظر مراجع معظم تقلید

تعریف روزه

در توضیح المسائل مراجع تقلید ، تعاریفی را برای روزه گفته اند. که ما آن را به این صورت برای شما جمع بندی کرده ایم.

امام خمینی: روزه آن است كه (1) انسان براى انجام فرمان خداوند عالم (2) از اذان صبح تا مغرب از چيزهايى كه روزه را باطل مى‌كند و شرح آنها بعداً گفته مى‌شود خوددارى نمايد (33).

Read More