رفع و کاهش خواب آلودگی بعد از صبحانه

        رفع و کاهش خواب آلودگی بعد از صبحانه     بعضی از آدم ها هستند که صبح ها معمولا کسل وخواب آلوده اند. مخصوصا بعد ازصبحانه. حتی ممکنه که شب هم کامل استراحت کرده باشند اما باز این مشکل را دارند. جالبه که این افراد معمولا شب ها به علت فکر وخیال به راحتی خوابشون نمی بره. شاید یکی از علت های همین کسلی و خواب آلودگی ، فکرو خیال های قبل از خواب هست .             اما علت این فکر…

Read More