درخواست اتحادیه اروپا برای تقویت همکاری‌های آموزشی

اخبار آموزش و پرورش

اخبار آموزش و پرورش : اتحادیه اروپا تقویت همکاری‌ها در حوزه آموزشی و یادگیری تا سال 2020 میلادی را خواستار شد. به گزارش خبرگزاری فرهنگیان ، اتحادیه اروپا با تاکید بر لزوم تقویت همکاری‌ها در این حوزه خواستار آن شد تا “شمول اجتماعی” در مدارس سراسر اروپا ارتقا پیدا کند. این گزارش که به همراه پیش‌نویش آن توسط کمیسیون اروپا و اعضای اتحادیه اروپا منتشر شده خواستار آن شده است که سیستم یادگیری و آموزشی اروپا به لحاظ اجتماعی کلی‌تر و فراگیرتر باشد. همچنین در این گزارش بر تمرکز روی…

Read More