آب باران در روایات طب اسلامی

آب باران در روایات طب اسلامی     پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله فرمودند: خداوند میفرماید از آسمان آب مبارکی نازل کردیم.   حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمودند آب آسمان بنوشید که بدن را (از درون) پاکیزه میکند و بیماری ها را دفع میکند. خداوند از آسمان آب طاهری میفرستد تا شما را پاکسازی کند و رجس و مکر و زهر شیطان را از شما دور کند و دلهایتان را قوی و قدمهایتان را ثابت میکند. تفسيرالبرهان جلد2صفحه660     نکته 1: البته منظور آب پاک وزلالی است…

Read More