خبر زمزمه مخالفت‌ها با پیشنهاد افزایش حداقلی ۲۰ درصد حقوق کارکنان دولت !

خبرزمزمه مخالفت‌ها با پیشنهاد افزایش حداقلی ۲۰ درصد حقوق کارکنان دولت !         حسینی شاهرودی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: حقوق کارمندان نباید افزایش چشم‌گیر یابد، چون به ضرر کشور است. جزییات: shenasname.ir/5171 باهنر، نماینده ادوار مجلس: اینطور روحیه و شجاعتی میان هیچ‌کدام از تصمیم‌گیران وجود ندارد که بگوید حقوق‌های سال آینده فریز ‌شود. جزییات: shenasname .ir/5172 زمزمه کاهش افزایش بیست درصدی حقوق در سال 98 اگر ریگی به کفش شان نیست این جلسه غیر علنی دیروز مجلس و عدم رونمایی از بودجه برای چیست؟ تمام دو…

Read More