چرا بی‌قراریم و خوابمان نمی‌برد؟

چرا بی‌قراریم و خوابمان نمی‌برد؟     تا به حال برایتان پیش آمده است از شدت نگرانی به‌خاطر بی‌خوابی، نتوانید لحظه‌ای چشم بر هم بگذارید و تمام شب بیدار باشید؟ ممکن است عجیب به نظر برسد، اما واقعیت این است که «دانش خواب» به بدتر شدن انواع اختلال‌های خواب، به‌ویژه بی‌خوابی، دامن زده است. این روزها، بیشتر ما از بی‌خوابی، کم‌خوابی یا بدخوابی شکایت داریم. گوشی‌های تلفن همراه که کنار تخت‌‌خواب‌ می‌گذاریم با اسب تروآ فرقی ندارند، لبالب از سربازهای دشمن (انتظارها و درخواست‌ها، اضطراب‌ها، حواس‌پرتی‌ها) که به قصد بی‌خواب…

Read More