تغییر نقش صندوق‌های بازنشستگی از “سرمایه‌گذار” به “معامله‌گر”

تغییر نقش صندوق‌های بازنشستگی از “سرمایه‌گذار” به “معامله‌گر”         در شرایط عادی، صندوق‌های بازنشستگی موقعیت‌های اتخاذشده در سهام را تغییر نمی‌دهند و وجوه تحت مدیریت آنها سررسید بلندمدت دارد. از این‌رو بهترین حالت این است که صندوق‌های بازنشستگی در حوزه خرید و فروش سهام، سیاست Buy and Hold را در پیش گیرند. از این‌رو می‌توانند منابع در دسترس خود را به شکل پایدار و باثبات‌تری تخصیص دهند. این کار به دلیل انطباق سررسید (Maturity Matching) و استراتژی پوشش ریسک انجام می‌شود از این‌رو در وضعیت نرمال این…

Read More