ارسال خبر و مقاله

شما می توانید مطالب ارزنده و مفید خود را به تلگرام استاد خلیلی 09122756978 ارسال نمایید. لطفا فقط مقالات خود را پس از ویرایش نهایی برای استاد خلیلی ارسال کنید و از هر گونه تماس تلفنی با ایشان پرهیز کنید. در صورت تایید مقالات توسط سردبیر، با رعایت نوبت در این خبرگزاری با نام خودتان منتشر خواهد شد. لطفا این مطلب را به سایر همکاران فرهنگی نیز اطلاع دهید. منتظر نوشته ها و مقالات ارزنده شما عزیزان هستیم.