مناظره با موضوع «حذف تنوع مدارس» برگزار می شود


مناظره با موضوع «حذف تنوع مدارس» برگزار می شود

انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران و پایگاه خبری رب، مصوبه «حذف تنوع مدارس دولتی» را به مناظره گذاشت.

به گزارش خبرگزاری واژه نیوز، انجمن فلسفۀ تعلیم و تربیت ایران و پایگاه خبری رب مصوبۀ حذف تنوع مدارس دولتی را به مناظره گذاشته است. در این نشست، محمد حسنی عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش، و رضا گلشن مهرجردی معاونت پرورشی سابق مرکز ملی استعدادهای درخشان، درباره این موضوع گفت‌وگو می‌کنند که آیا حذف تنوع مدارس دولتی کیفیت آموزشی را بهبود می‌بخشد؟

این مصوبه چگونه می‌تواند نظام آموزش و پرورش را یک گام به بهبود عدالت آموزشی نزدیک کند یا آموزش و پرورش ناعادلانه را دامن بزند؟

در ادامۀ این نشست، محفل پرسش و پاسخ برقرار است؛ از همۀ استادان و دانشجویان فرهیخته دعوت شده با حضور و ارائۀ نظرها و تجربیات‌ خود، این جلسه گفت‌وگو را همراهی کنند.

این مناظره روز یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۳۰ در دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

کد خبر ۴۷۶۷۷۰۱

Related posts

Leave a Comment