قرار بود درس در مدرسه انسان تربیت کند اما کنکور همه را رقیب کرده


قرار بود درس در مدرسه انسان تربیت کند اما کنکور همه را رقیب کرده

معاون فعالیت های دانش آموزی سازمان دانش آموزی کشور گفت: همین علوم و ریاضی و فلسفه و منطق ابزاری باشند تا انسان تربیت کنیم اما امروز کنکور همه ما را به عنوان رقیب هم قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری واژه نیوز، اردشیر دهقانی، معاون فعالیت های دانش آموزی سازمان دانش آموزی کشور در مراسم مانور زلزله و ایمنی در مدارس با بیان خداقوت به مسئولین که بیست و یک سال است چراغ برگزاری این مانور را روشن نگه داشته اند، گفت: امروز بزرگترین رویداد همگانی درخصوص ایمنی است. چهارده میلیون دانش آموز در ۱۱۰مدرسه امروز ایمنی در برابر زلزله را یاد می گیرند.

وی افزود: دروس علوم و ریاضی و فیزیک و غیره را باید در دو یا سه روز خلاصه کنیم و مابقی ساعت های مدرسه را به همین مهارت ها بپردازیم. امروز شما دانش آموزان مهارتی کسب کردید که اگر در کلاس نظری یکسال بنشینید، چنین آموزش تاثیر گذاری فرا نمی گرفتید.

دهقانی گفت: ما در سازمان دانش آموزی نهضتی برپا کردیم که مهارتهای زندگی اجتماعی را به درون مدرسه ببریم و دانش آموزان ما باهم بودن را تجربه کنند.

وی افزود: قرار بود همین علوم و ریاضی و فلسفه و منطق ابزاری باشند تا انسان تربیت کنیم اما امروز کنکور همه ما را به عنوان رقیب هم قرار داده و دل های مان را از هم دور می کند.

اردشیر دهقانی با اشاره به فصلی شدن آموزش مهارت مانور زلزله گفت: ما باید برنامه ای داشته باشیم که بجای یک مانور، پنج مانور برگزار شود و مهارت آمادگی در مقابل زلزله بخش لاینفک این مهم است. زیرا سازمان دانش آموزی به نیابت از آموزش و پرورش مسئول مانور است.

دهقانی گفت: ما در سازمان دانش آموزی در حوزه اطفاءحریق و امداد و نجات فعالیت های آموزشی زیادی داریم. ما بیش از هشت و نیم میلیون دانش آموز عضو چهار تشکل کشوری داریم و باید این آموزش ها را بتوانیم تعمیم دهیم و تشکل های دیگر هم فرابگیرند و این دانش آموزان به دیگران بیاموزند.

کد خبر ۴۷۸۲۵۲۸

Related posts

Leave a Comment