آیین‌نامه تأسیس و فعالیت انجمن‌های علمی دانشجویی تصویب شد

آیین‌نامه تأسیس و فعالیت انجمن‌های علمی دانشجویی تصویب شد

آیین‌نامه تأسیس و فعالیت انجمن‌ها و اتحادیه‌های انجمن‌های علمی دانشجویی، با حضور معاون فرهنگی وزارت علوم به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری واژه نیوز به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی  وزارت علوم، جلسه شوارای حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی به منظور بازنگری آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی  و بررسی عملکرد اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی با حضور معاون فرهنگی، مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف و دبیران اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی، دبیر دبیران انجمن های علمی دانشجویی، نماینده حقوقی، نماینده پژوهشی و اساتید مشاور در دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی تشکیل شد.

در این نشست آیین‌نامه تأسیس و فعالیت انجمن‌ها و اتحادیه‌های انجمن‌های علمی دانشجویی، به تصویب رسید.

لذا به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاه‌های کشور، تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای فعالیت‌های جمعی علمی، همچنین بهره‌مندی از توانمندی و خلاقیت دانشجویان در تحقق توسعه علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم‌افزاری؛ انجمن‌های علمی دانشجویی و اتحادیه‌های انجمن‌های علمی دانشجویی حوزه‌های مختلف دانش با حمایت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی کشور طبق مفاد این آیین‌نامه تشکیل می‌شوند و به فعالیت می‌پردازند.

کد خبر ۴۷۸۲۳۹۶

Related posts

Leave a Comment