مسئولان ، از جنس فرهنگیان نیستید فقط تظاهر به خدمت و به نیابت از فرهنگیان در بدنه دولت حقوق های نجومی می گیرند

مسئولان ، از جنس فرهنگیان نیستید فقط تظاهر به خدمت و به نیابت از فرهنگیان در بدنه دولت حقوق های نجومی می گیرند

 

 

معلمی بازنشسته از پشت کوههای سر به فلک کشیده شهرستان محروم فریدونشهر که هرروز شاهد ازبین رفتن جمعی از همکاران بازنشسته این شهرستان در اثر ناکارآمدی و ابتر و ناقص بیمه تکمیلی بازنشستگان میباشم.
آقای وزیرتعاون و امور اجتماعی و جناب دکتر نوبخت و آقای مدیر عامل!شماها از جنس فرهنگیان نیستید فقط تظاهر به خدمت و به نیابت از فرهنگیان در بدنه دولت هستید .
این حنا دیگر رنگی ندارد . متاسفانه تنفر و نا رضایتی از مسئولان در بین کارمندان بالاخص باز نشستگان به اوج خود رسیده است.
اگر طرح قطره چکانی افزایش حقوق بازنشستگان را یکی از سیاستهای موفق دولت تدبیر امید می دانید:
شجاعت وشهامت داشته باشید فقط دو ماه با حقوق یک باز نشسته زندگی کنید ؟
مطمئن باشید برای تصویب قانون به این همه بند وتبصره ومانع تراشی نیاز ندارید .
لطفا درسیاستهای مرفه گرانه خود تجدید نظر کنید.چون سیر غم گرسنه را ندارد سواره غم پیاده ؟
حقوق بازنشستگان نان ماستِ ده روز آنها را کفایت نمی کند کجا رفته رحم وانصاف وجوانمردیتان ؟
چطور ادعا خدمت به حق را می کنید ؟
معلمی از منطقه محروم از پشت کوههای سر به فلک کشیده !
آیا تا کنون معلم بوده اید وبا حقوق معلمی زندگی کرده اید ؟
آیا تجربه ی زندگی با حقوق زیر ۲ میلیون تومان را دارید؟
آیا شده حتی از یک مسافرت درون استانی کشور خودت محروم شده باشی ؟
آیا شده در مدرسه در یک کلاس آلوده به میکروب وکثیف با خانواد ه ات با خجالت به جای هتل پنج ستاره گذران کرده باشید ؟
مشت نمونه خروار است دیگر در هیچ صحنه اجتماعی حتی انتخابات شرکت نخواهم کرد ؟
چرا به ناتوانی وعملکرد ضعیف خود در اداره کشور اقرار نمی کنید ؟
به میز ومقام وصندلی ریاست باچسب رازی چسبید ه اید ؟
آیا می توانید « شرمنده ی خانواده » بودن را درک کنید؟
شما تشنگان قدرت ومکنت به فکر میز و صندلی سبز رنگید، نه شیفته خدمت ؟
آیا توانایی درک این موضوع را دارید که همین معلمان بازنشسته ای که شما اعتراضات به حق شان را بدون (مجوز) و بی انصافی می دانید، در زمان جنگ، علاوه بر حضور در جبهه ها، هفته ای دوساعت، اضافه تر از موظفی شان کار کردند وسعی دارید فریاد حق طلبانه انها را مسکوت ودر حلقومشان خفه کنید .
آیا می دانید سرزمینی که در آن یک لباس شخصی سیلی به معلم آن هم بانوی معلم بزند ،هرگز روی پیشرفت و افتخار را نخواهد دید؟
آقای وزیر !آقای مدیر عامل !!
لطفا کمی تدبیر و انصاف؟! از عمر ما گذشت ولی فرزندانمان تا ابد لعن ونفرین برشما نثار کنند .همین بس !!!

 

 

بازنشسته ای در مانده از معیشت ، از پشت کوههای سر به فلک کشیده شهرستان محروم فریدونشهر استان اصفهان

Related posts

Leave a Comment