شریعتمداری: ۸.۸ میلیون تومان در ماه حقوق وزارت می‌گیرم. ( بخش اول )

شریعتمداری: ۸.۸ میلیون تومان در ماه حقوق وزارت می‌گیرم.
( بخش اول )

 

 

وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حقوق دریافتی من به عنوان وزیر ۸.۸ میلیون تومان است، گفت: طبق قانون باید همه مدیران ارشد حقوق خود را اعلام کنند. کانال محرمانه
جناب شریعتمداری وزیر رفاه اعلام نموده اند حقوق ایشان ۸.۸ میلیون تومان در ماه است که احتمالا با سقف تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۹۸ اندکی منافات دارد چون طبق سقف ۷برابری موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ایشان می توانند در سال ۹۸ حدود ۱۰.۹۴۱.۰۰۰تومان در ماه حقوق دریافت نمایند.
در ساختارنظام اداری ایران، سلسله مراتب مدیریتی بنحوی تنظیم شده است که وزرا بعنوان بالاترین رکن سیستم اجرائی بعد از رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور، اجرای بخشی از وظایف و مسئولیتهای قانونی قوه مجریه و دولت را بعهده دارند و با سیاستگذاری و تعیین خط مشی و تقسیم کار بین واحدهای تابعه و سازمانهای وابسته و نظارت بر فعالیتها و عملکرد مدیران و نیروی انسانی دستگاه اجرایی تحت سرپرستی سعی می کنند وظایف قانونی محوله را با صحت، درستی و بموقع انجام دهند و رضایت مخاطبین،ذی نفعان و مردم را جلب کنند و قاعدتا برای تحقق استراتژی ها و برنامه ها و انجام وظایف محوله قانونگذار برای جبران خدمات و زحمات آنها حقوق و مزایائی را تعیین نموده است که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری محاسبه و قابل پرداخت است و دستگاههای نظارتی نیز با رصد سیستم پرسنلی و مالی دستگاههای اجرائی مراقبت می کنند که حقوق و مزایای من غیر حقی به مدیران و کارکنان وزارتخانه ها و سازمانهای تابعه و وابسته آنها پرداخت نشود.
وزارت رفاه سازمان اجرائی بسیار بزرگی است که علاوه بر ساختار ستادی و سامانه های استانی و شهرستانی دارای سازمانهای اقتصادی گسترده ای درقالب سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی مختلف است که سازمان شستا( شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )و صندوق بازنشستگی کشوری بیش از ۵۰۰ شرکت را در قالب هلدینگ های اقتصادی مختلف تحت پوشش دارند که سرمایه و دارایی های آنها به بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان بالغ می شود و قاعدتا این ۵۰۰ شرکت حیاط خلوت دولتها بشمار می آید که برگزیدن هیات مدیره و مدیران هلدینگ ها و شرکتهای وابسته محل ارتباطات مختلف دولت و مجلس است و همانگونه که رسانه های مختلف و وزیر سابق رفاه در هنگام استیضاح و برکناری عنوان نمودند لابی های مختلفی درصدد چیدمان مدیران این مجموعه بسیار بسیار بزرگ اقتصادی وابسته به وزارت رفاه هستند تا از منافع سیاسی و اقتصادی این ساختار بزرگ بهره مند شوند.
موضوع مورد بحث این نوشتار به میزان حقوق و مزایای مدیران در ساختار اجرایی سازمانهای اقتصادی وابسته به وزارت رفاه باز می گردد که با شفاف سازی بخشی از این حقوق ها توسط مدیر عامل جدید صندوق بازنشستگی کشوری مشخص شد که حقوق مدیران این صندوق و شرکتهای وابسته بین ۲۰تا ۳۰میلیون تومان در ماه نوسان دارد در صورتی که میانگین حقوق بازنشستگان کشوری با افزایش سنواتی سال ۹۸ و اعمال همسان سازی اکنون فقط ۲.۸ میلیون تومان در ماه است که از خط فقر سال ۹۸ حدود ۲.۵برابر کمتر است. از طرفی فعلا مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی حقوق اعضای هیات مدیره و مدیران بیش از ۴۰۰ شرکت وابسته به شستا و هلدینگ های وابسته به این سازمان اقتصادی معظم را تا کنون شفاف و اعلام ننموده است.
در یک ساختار منطقی نظام حقوق و دستمزد، کف وسقف حقوق ها باید بین ۱ تا حداکثر ۵ برابر نوسان داشته باشد بعبارتی حقوق کف ۱.۵میلیونی کارگران بخش عمومی و خصوصی و کارمندان دولت باید با حقوق مدیران عالی رتبه حداکثر ۵ برابر اختلاف داشته باشد و حقوق بالاترین رده مدیریتی در یک ساختار منطقی و کارشناسی نباید از ۷.۵ میلیون تومان در ماه تجاوز نماید.
البته قانونگذار در تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری این موضوع را تا ۷ برابر مصوب نموده است که طبق یک مصوبه دیگر مدیران برخی از موسسات می توانند تا سه برابر این هفت برابر نیز دریافتی ماهانه داشته باشند یعنی ۲۱ برابر کف حقوق ۱.۵ میلیون تومانی کارگران وکارمندان، بعبارتی دریافتی های مدیران در سال ۹۸ می تواند تا حدود ۳۳ میلیون تومان در ماه نوسان داشته باشد که ۴.۷برابر خط فقر خواهد بود یعنی قدرت خرید مدیران اجرایی ارشد دولتی و سازمانهای اقتصادی وابسته حدود ۲۱ برابر از قدرت خرید کارگران و کارمندان حداقل بگیر بیشتر است و اساسا نحوه زندگی و سختی معیشت کارمندان و کارگران را ماهیتا درک نمی کنند.

 

 

نگارنده : وحید محمدزاده
ارسالی : نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment