با کدام چهار عمل اصلی ریاضی ، بودجه همسان سازی را چگونه بین بازنشستگان تقسیم کردید ؟

با کدام چهار عمل اصلی ریاضی ، بودجه همسان سازی را چگونه بین بازنشستگان تقسیم کردید ؟

جمعی از بازنشستگان خطاب به مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشور

 

 

بودجه همسان سازی را چگونه بین بازنشستگان تقسیم کردید ؟
در بودجه سال ۹۸ مبلغ ۳۲۵۰ هزار میلیار تومان برای همترازی حقوق بازنشستگان کشوری در نظر گرفته شده است با توجه به آن که کل بازنشستگان کشوری کمتر از یک میلیون و ۴۵۰ هزار نفر می باشند اگر این مبلغ حتی به طور مساوی بین کل بازنشستگان تقسیم شود به هر نفر ماهانه مبلع ۱۸۷هزار تومان می رسد با توجه به اینکه اکثریت بازنشستگان در دامنه گروه های ۱۲ تا ۱۵ قرار دارند پس حداقل در حکم حقوقی تک تک ماها باید علاوه بر افزایش سنواتی مبلغ ۱۸۷ هزار تومان اضافه می شد اگر در پی شفاف سازی هستید این کم زحمت ترین است که بفرمایید چگونه بودجه همسان سازی را بین بازنشستگان صندوق کشوری تقسیم کرده اید
به گزارش کانال شبکه خبری بازنشستگان ثانیا بفرمایید مبلغ ۴۰۰هزار تومان و ده درصد را چگونه اعمال کرده اید
ثالثا آیا تلاش دارید بازنشستگان را با همدیگر همسان سازید یا با شاغلین هم مدرک آخرین سال خدمت همسان می شوند
لازم به یاد آوری است که سرمایه صندوق بازنشستگی اندوخته سی سال خدمت بازنشستگان است

 

 

جمع کثیری از بازنشستگان کشوری

ارسالی : نصراله خلیلی

برای مشاهده آخرین خبرهای فرهنگی بر روی موضوعات زیر کلیک کنید:

اخبار بازنشستگان

اخبار معلمان حق التدریسی

سرباز معلم
،صندوق ذخیره فرهنگیان

مقالات ارسالی برای واژه نیوز

مهمترین اخبار

کمپین حمایت از بازنشستگان

اخبار آموزش و پرورش

اختلاس های فرهنگی

اخبار اقتصادی و معیشتی فرهنگیان

اخبار بسیج فرهنگیان

اخبار دانشگاه فرهنگیان

Related posts

Leave a Comment