پیام بازنشستگان به جناب آقای دکتر صالحی مدیر عامل صندوق بازنشستگی

پیام بازنشستگان به جناب آقای دکتر صالحی مدیر عامل صندوق بازنشستگی

مدیر عامل محترم صندوق بازنشستگی کشوری

احتراما همانگونه که استحضار دارید قانونگذار محترم در قانون بودجه سال ۹۸ موضوع افزایش سنواتی کارمندان و بازنشستگان دولت را در بند ” ی ” تبصره ۱۲ و موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را نیز در بند ” چ ” همین تبصره لحاظ نموده و در جداول پیوست قانون بودجه نیز آنها را بصورت تفکیکی در جداول جداگانه منظور و مشخص نموده است لذا از جنابعالی بعنوان جامعه بازنشستگان کشوری درخواست می نماییم بر خلاف سالهای ۹۶ و ۹۷ که حقوق بازنشستگان مشمول متناسب سازی بصورت واحد و تجمیعی در احکام حقوقی تنظیم و ابلاغ گردید برای آگاهی دقیق دوسنان بازنشسته از میزان دقیق افزایش سنواتی و همچنین میزان بهره مندی از بودجه متناسب سازی مقرر فرمایید واحدهای ذیربط صندوق در احکام حقوقی سال ۹۸ و همچنین فیش حقوقی ماهیانه ارقام حقوق و افزایش ینواتی و رقم متناسب سازی را بصورت تفکیکی تنظیم و صادر نمایند که در بر گیرنده موارد ذیل باشد :
الف : رقم ریالی افزایش سنواتی سال نود و هشت
ب : رقم ریالی متناسب سازی
ج : مجموع حقوق سال نود و هشت با جمع ردیف های الف و ب
پیشاپیش از بذل توجه جنابعالی و اوامر مساعدی که صادر خواهید فرمود صمیمانه سپاسگزاربم.مضافا خاطر نشان می سازیم که سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح اقلام مختلف حقوقی را به تفکیک در احکام حقوقی و فیش ماهیانه منظور و صادرکند.

ازطرف جمعی از بازنشستگان کشوری – غضنفری
ارسالی : نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment