هزاران آیا می دانید ؟ دیگر در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۹۸!!!؟

هزاران آیا می دانید ؟ دیگر در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۹۸!!!؟

 

 

دوستان و بزرگان سلام
ایامی دانیدتعدادهمکاران بازنشسته درگروههای شغلی ۱ تا ۳ حدود۲۶۱ نفرهستند. که حداقل حقوق بگیر هستند و دولت و مجلس مانور افزایش ۴۵ درصدی حقوق بازنشستگان را اعلام می دارد به اندازه ی افزایش چند حقوق نجومی نیست و صرفا یک تبلیغ دروغ است
ایامی دانیدتعدادهمکاران بازنشسته درگروههای ۱۷ تا ۲۰ که بالاترین حقوق بازنشستگی را دارند حدود ۳۷۰۰۰ نفرهستند.
ایامی دانیدتعدادبازنشستگان کشوری حدود یک میلیون و چهارصد و سی هزارنفرهستند. که لر اساس احکام جدیدمیانگین حقوق حدود ۲/۷ میلیون تومان دارند
ایامی دانیدحدود ۲۸۲ نفر بازنشسته ی کشوری نیستندولی ازصندوق بارنشستگی کشوری حقوق می گیرند.
ایامی دانیدبیشترین حقوق ۷ برابر حداقل حقوق است.
ایامی دانیدافزایش حقوقهاهمترازی باشاغلین نیست بلکه همترازی بین بازنشستگان است.
ایامی دانیدعدالت درافزایش حقوق صورت نمی گیرد.
ایامی دانیدبه ازای هرسال خدمت بیش ازسی سال دو ونیم درصد به حقوق بازنشستگان اضافه می شود.
ایامی دانیدبه ازای هرسال بازنشستگی زودترازموعد دو ونیم درصدازحقوق بازنشستگان کم می شود.
ایامی دانیددرصورت داشتن حداقل دوسال مدیریت ویامعاونت ۵ درصدبه
حقوق بازنشستگی اضافه می شود.
آیا می دانید دولت و مجلس در حال همسان کردن بازنشستگان هر دستگاه با خودشان و تا ۸۵ درصد حقوق بازنشسته آخرین سال هست
آیا می دانید هرروز وضع بازنشستگان مظلوم بدتر و به فقر مطلق نزدیکتر می شوند
آیا می دانید طبق ماده ۸۵ مسئول بیمه هر بازنشسته همان دستگاهی است که از آن بازنشسته شده است
آیا می دانید آنچه را به عنوان حقوق می گیرید در واقع اندوخته های روزگار شاغلی خودتان هست
آیا می دانید شرکت های متعلق به صندوق های بازنشستگی توسط چه کسانی و با حقوق های کلان و با ضرر اداره می شود
و هزاران آیا می دانید دیگر

 

 

مرتضی بعقوبی نیکو – نصراله خلیلی

برای مشاهده آخرین خبرهای فرهنگی بر روی موضوعات زیر کلیک کنید:

اخبار بازنشستگان

اخبار معلمان حق التدریسی

سرباز معلم
،صندوق ذخیره فرهنگیان

مقالات ارسالی برای واژه نیوز

مهمترین اخبار

کمپین حمایت از بازنشستگان

اخبار آموزش و پرورش

اختلاس های فرهنگی

اخبار اقتصادی و معیشتی فرهنگیان

اخبار بسیج فرهنگیان

اخبار دانشگاه فرهنگیان

Related posts

One Thought to “هزاران آیا می دانید ؟ دیگر در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۹۸!!!؟”

  1. ناشناس

    من باگروه شانزده وفوق لیسانس فقط به خاطراینکه بیست ونه سال ونیم کارکردم دومیلیون ونهصدمیگیرم ولی فردی باحکم دیپلم وگروه دوازده چون مدیربوده وسی سال کارکرده ازمن بیشترحقوق میگیره کاش همان موقع بهمون گفته بودن درس نخوان ولی به جلی اون مدیر یامعاون شو

Leave a Comment