مخالفت واعتراض کارمندان وبازنشستگان کشوری ولشگری به عدم اجرای مصوبات مجلس در خصوص افزایش حقوق سال ۹۸

مخالفت واعتراض کارمندان وبازنشستگان کشوری ولشگری به عدم اجرای مصوبات مجلس در خصوص افزایش حقوق سال ۹۸

توجه توجه
با درود خدمت شاغلین وبازنشستگان کشوری ولشکری
همانگونه که مستحضرید افزایش حقوق در سال ۹۸با پیگیری فعالان صنفی وتعدادی از کانونهای بازنشستگی سازمانهای مختلف سبب شد تا طرح دکتر حاجی بابایی تصویب گردد اما اززمان‌تصویب توسط برنامه و بودجه ایرادهایی گرفته میشد که در مصاحبه ها و سخنرانی ها ازآن دفاع میگردید تا اینکه مجریان دولتی در سازمان برنامه و بودجه زیرکانه مصوب مجلس را بطریقی دیگر اجرا نمودند که علیرغم تاکیدهای فراوان دکتر حاجی بابایی ،باز نفع حقوق بگیر های بالا توسط نوبختیان در نظر گرفته شد .
ازآنجا که مجلس در راس همه ی امور بوده و هست با یک اعتراض مدنی دیگر به صدور حکمها اعتراض داشته وخواستار عملی شدن مصوبه مجلس می‌باشیم .
:white_check_mark:لطفا برروی لینک زیر زده وارد شوید وپس از ثبت نام ونام خانوادگی به یک سئوال مطرح شده با انتخاب عدد یک یا دو ……نظر خودرا بیان نمایید .در پایان نظر خواهی ،جمع بندی آن در اختیار مجلس قرار خواهد گرفت .
سپاس از حضورتان در این نامنویسی ونظر سنجی

 

https://forms.gle/p8FxGe8Qab5crzku8

 

 

بازنشستگان لشگری وکشوری سراسر ایران زمین

Related posts

Leave a Comment