قدر انسانهای مهربان ؛کاردان ؛لایق رادر گروه بازنشستگان بدانیم

قدر انسانهای مهربان ؛کاردان ؛لایق رادر گروه بازنشستگان بدانیم !!!!

 

 

همکاران ارزشمندم همه ما اشرف مخلوقات هستیم ونماینده خدادر زمین !!!

همیشه دستهای نوازشگر وقدمهای پر برکت انسانهای مهربان گل ریزان است . به هر کجا می روند منشا خیر وبرکات هستند.

تلاش وزحمات صادقانه انها‌در گره گشایی وتحقق اهداف بازنشستگان زبانزد عام وخاص است .

اثر قدم هایشان نقش دنیای محبت است .نقشی که هیچ نیرویی نمی تواند ان را محو کند.

همه ما باید دربه ثمر رساندن”جنبش مطالباتی” نقش داشته باشیم .

اما بسیاری از افراد تحمل شنیدن سخنان انتقادی را در مورد عقایدشان ندارند .هرنقدی را توهین قلمداد می کنند !!!

تعصب خشک باعث از بین رفتن منطق می شود در صورتی که اینگونه نیست . حتما خداوند برکارها وفعالیت ما نظارت دارد.

به عقاید هم احترام بگذاریم واشتباهات خود رابپذیریم . هدف خدمت به خلق خدا ورفع مشکلات وموانع موفقیت است.

درد همه ما مشترک است تبعیض ؛ فقر وفرق !!!!

مهربانی یک انتخاب است . دوست داشتن هم حرمت است منفعت نیست !!!

خلوص است رنگارنگ نیست ! صفای دل وبلاهت نیست !!!

دوست داشتن را دوست بداریم .

بی ریا ؛ پاک و با تمام وجود …

همه شما عزیزان لایق بهترینها ومهربانی هستید.

دوستتان داریم به اندازه بزرگی دنیا …..

 

 

 

جلال غیور – نصراله خلیلی

 

” کانال مرجع : پیک پیام رسان بازنشستگان کشوری “

تنها رسانه تخصصی ؛ انتشار دهنده اخبار موثق و رویدادهای حوزه آموزش وپرورش و صندوق بازنشستگی کشوری

 

 

@peik_e_payamresan

 

کارگروه آموزش؛فرهنگ ورسانه صنفی بازنشستگان کشوری

Related posts

Leave a Comment