فرهنگیان معزز بزرگراه شرق کشور

فرهنگیان معزز بزرگراه شرق کشور

گروه ستارگان کویر در شهر آفتاب

معلم به بچه ها گفت: بنویسید به نظرتان شجاع ترین انسانها چه کسانی هستند ؟
هر کسی یه چیزی نوشت اما این نوشته دست و دل معلم را لرزا ند، تو کاغذ نوشته شده بود:

“شجاع ترین انسانها آنهایی که خجالت نمی کشند و دست پدرمادرشان را می بوسند… نه سنگ قبرشان را…!!!

معلم در حالی که قطره اشکی روی صورتش لغزید، زیر لب گفت: افسوس که منهم شجاع نبودم…

به پدر و مادرمان تا هستند خدمت کنیم…. و الا اشک بعد از رفتن آنها ، بجز کم کردن عذاب وجدانمان ، به هیچ دردی نمی خورد.

 

 

برای عضویت در گروه تلگرامی “ستارگان کویر در شهر آفتاب” لینک زیر را انتخاب کنید:

https://t.me/joinchat/BwX5R1JiOUZayXxG1YOWBA

 

نصراله خلیلی – جلال غیور

 

Related posts

Leave a Comment