شرایط ثبت نام وام ۲۰ میلیون تومانی برای ازدواج فرزندان بازنشستگان

شرایط ثبت نام وام ۲۰ میلیون تومانی برای ازدواج فرزندان بازنشستگان

 

 

 

بازنشستگان (به غیر از موظفین) صندوق بازنشستگی کشوری می توانند تاساعت ۲۴ روز سه شنبه ۱۷ اردبیهشت با توجه به شرایط و ضوابط زیر، از طریق همین بخش اقدام به ثبت درخواست وام ازدواج فرزندان بازنشستگان نمایند.
ضوابط و شرایط دریافت وام
مبلغ وام ۲۰۰ میلیون ریال است و فقط به حساب متقاضی در بانک صادرات که در سیستم احکام درج شده و از این حساب حقوق بازنشستگی دریافت می نماید، واریز خواهد شد.
پرداخت اقساط وام ۶۰ ماهه با کارمزد سالیانه ۸% می باشد.
مبلغ اقساط وام (اصل +کارمزد) ماهیانه مبلغ ۴ میلیون ریال می باشد.
متقاضیانی که از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱ تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ عقدنامه فرزندان آنها ثبت رسمی شده است مجاز به ثبت نام وام می باشند.
ذکر شماره دفترکل بازنشستگی، کد ملی، شماره حساب بانک صادرات ایران و شماره تلفن همراه الزامی است.
بارگذاری تصویر ۴ صفحه اول عقدنامه سال ۱۳۹۷ و تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی شخص بازنشسته و فرزند (هر دو نفر زوج و زوجه) در سامانه الزامی است.
پس از اتمام مهلت ثبت نام، جهت بهره مندی از این تسهیلات، میزان حقوق بازنشسته مورد بررسی قرارگرفته و اولویت بندی بر اساس کمترین میزان حقوق دریافتی صورت خواهد پذیرفت و اسامی در سایت صندوق بازنشستگی کشور اعلام می گردد

 

 

نصراله خلیلی.

Related posts

Leave a Comment