درخواست وپیام مهم بازنشستگان از سید میعاد صالحی مدیرعامل محترم صندوق بازنشستگی

درخواست وپیام مهم بازنشستگان از سید میعاد صالحی مدیرعامل محترم صندوق بازنشستگی

 

 

متن تقاضا :
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر صالحی مدیر عامل محترم صندوق بازنشستگی کشوری
احتراما همانگونه که استحضار دارید قانونگذار محترم در قانون بودجه سال ۹۸ موضوع افزایش سنواتی کارمندان و بازنشستگان دولت را در بند ” ی ” تبصره ۱۲ و موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را نیز در بند ” چ ” همین تبصره لحاظ نموده و در جداول پیوست قانون بودجه نیز آنها را بصورت تفکیکی در جداول جداگانه منظور و مشخص نموده است لذا از جنابعالی بعنوان جامعه بازنشستگان کشوری درخواست می نماییم بر خلاف سالهای ۹۶ و ۹۷ که حقوق بازنشستگان مشمول متناسب سازی بصورت واحد و تجمیعی در احکام حقوقی تنظیم و ابلاغ گردید برای آگاهی دقیق دوستان بازنشسته از میزان دقیق افزایش سنواتی و همچنین میزان بهره مندی از بودجه متناسب سازی مقرر فرمایید واحدهای ذیربط صندوق در احکام حقوقی سال ۹۸ و همچنین فیش حقوقی ماهیانه ارقام حقوق و افزایش سنواتی و رقم متناسب سازی را بصورت تفکیکی تنظیم و صادر نمایند که در بر گیرنده موارد ذیل باشد :
الف : رقم ریالی افزایش سنواتی سال نود و هشت
ب : رقم ریالی متناسب سازی
ج : مجموع حقوق سال نود و هشت با جمع ردیف های الف و ب
پیشاپیش از بذل توجه جنابعالی و اوامر مساعدی که صادر خواهید فرمود صمیمانه سپاسگزاربم.مضافا خاطر نشان می سازیم که سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح اقلام مختلف حقوقی را به تفکیک در احکام حقوقی و فیش ماهیانه منظور و صادر می کند.
ازطرف جمع کثیری از بازنشستگان کشوری از سراسر ایران زمین
درج آدرس درزیرمتن درخواست بمنظورمکاتبه دوستانی که تمایل به مکاتبه انفرادی دارند

آدرس:تهران خیابان دکترفاطمی میدان جهاد شماره۶۱
کدپستی:۱۴۱۴۷۷۱۱۱۸

 

با تقدیم احترام وسپاس : جمع کثیری از بازنشستگان کشوری از سراسر ایران زمین

Related posts

One Thought to “درخواست وپیام مهم بازنشستگان از سید میعاد صالحی مدیرعامل محترم صندوق بازنشستگی”

  1. علی تهرانی

    پیشنهاد درج مبالغ افزایش ضریب سال ۹۸ و میزان همسان سازی از حقوق اولیه هر بازنشسته ایی میباشد که باید در احکام صادره درج گردد. با تشکر

Leave a Comment