درخواست وپیام مهم بازنشستگان از سید میعاد صالحی مدیرعامل محترم صندوق بازنشستگی

درخواست وپیام مهم بازنشستگان از سید میعاد صالحی مدیرعامل محترم صندوق بازنشستگی

 

 

متن تقاضا :
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر صالحی مدیر عامل محترم صندوق بازنشستگی کشوری

احتراما همانگونه که استحضار دارید قانونگذار محترم در قانون بودجه سال ۹۸ موضوع افزایش سنواتی کارمندان و بازنشستگان دولت را در بند ” ی ” تبصره ۱۲ و موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را نیز در بند ” چ ” همین تبصره لحاظ نموده و در جداول پیوست قانون بودجه نیز آنها را بصورت تفکیکی در جداول جداگانه منظور و مشخص نموده است .

لذا از جنابعالی بعنوان جامعه بازنشستگان کشوری درخواست می نماییم بر خلاف سالهای ۹۶ و ۹۷ که حقوق بازنشستگان مشمول متناسب سازی بصورت واحد و تجمیعی در احکام حقوقی تنظیم و ابلاغ گردید .

برای آگاهی دقیق دوستان بازنشسته از میزان دقیق افزایش سنواتی و همچنین میزان بهره مندی از بودجه متناسب سازی مقرر فرمایید واحدهای ذیربط صندوق در احکام حقوقی سال ۹۸ و همچنین فیش حقوقی ماهیانه ارقام حقوق و افزایش سنواتی و رقم متناسب سازی را بصورت تفکیکی تنظیم و صادر نمایند که در بر گیرنده موارد ذیل باشد :

الف : رقم ریالی افزایش سنواتی سال نود و هشت

ب : رقم ریالی متناسب سازی

ج : مجموع حقوق سال نود و هشت با جمع ردیف های الف و ب

پیشاپیش از بذل توجه جنابعالی و اوامر مساعدی که صادر خواهید فرمود صمیمانه سپاسگزاربم.مضافا خاطر نشان می سازیم که سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح اقلام مختلف حقوقی را به تفکیک در احکام حقوقی و فیش ماهیانه منظور و صادر می کند.

ازطرف جمع کثیری از بازنشستگان کشوری از سراسر ایران زمین

درج آدرس درزیرمتن درخواست بمنظورمکاتبه دوستانی که تمایل به مکاتبه انفرادی دارند

آدرس:تهران خیابان دکترفاطمی میدان جهاد شماره۶۱
کدپستی:۱۴۱۴۷۷۱۱۱۸

 

با تقدیم احترام وسپاس : جمع کثیری از بازنشستگان کشوری از سراسر ایران زمین

Related posts

Leave a Comment