حقوق بازنشستگان مطابق نرخ تورم وخط فقر ۶ میلیونی باشد

حقوق بازنشستگان مطابق نرخ تورم وخط فقر ۶ میلیونی باشد !!!؟

 

 

 

بسته خبری وحمایتی ازدواج فرزندان بازنشسته :

 

“بازنشستگان فقط باید خواهان افزایش حقوق ها مطابق نرخ تورم و خط فقر ۶میلیونی و خدمات بیمه درمانی و تکمیلی کامل و جامع باشند و خواسته قانونی ما بازنشستگان این است ، نه کم و نه زیاد”
” بدنبال قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه ششم توسعه رفتن بزرگترین و بدترین اشتباه بازنشستگان در سال جاری است.
مشکل ما عدم اجرای قانون است و مسئولین ملزم به اجرای آن هستند چون تکلیف برای همه مشخص و عیان است ”
“وظیفه دولت و مجلس است که حقوق بازنشستگان را مطابق نرخ تورم و خط فقر طبق قانون اساسی تعیین کنند، چون همه مردم و بخصوص بازنشستگان که پایین ترین قشر جامعه از لحاظ دریافت حقوق هستند از یک اقتصاد و بازار در کشور پیروی می کنند”
“وظیفه وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و مدیر عامل صندوق بازنشستگی اینست که تلاش مضاعف برای رساندن حقوق بازنشستگان مطابق نرخ تورم و خط فقر داشته باشند و از طریق منابع و اعتبارات و درآمد های کلان شرکتها و بنگاههای صندوق بازنشستگی شکاف بین حقوق بازنشستگان و نرخ تورم و خط فقر را به طرق مختلف پر و برطرف کنند، چون سرمایه اولیه این شرکتها متعلق به بازنشستگان است ”

 

 

ب ) مشمولان دریافت «وام ازدواج» از صندوق بازنشستگی کشوری

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری:
وام ۲۰ میلیون تومانی ازدواج برای فرزندان بازنشستگان کشوری پرداخت می‌شود.
این وام برای ۱۰۰۰ نفر از فرزندان این بازنشستگان درنظر گرفته شده است.
اولویت دریافت این وام با بازنشستگانی خواهد بود که کمترین میزان دریافتی حقوق را دارند.

 

 

اقتصاد آنلاین – نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment