جمعی ازبیسوادهای ایران زمین

جمعی ازبیسوادهای ایران زمین

 

 

جناب دکتر روحانی ریاست جمهور

سلام علیکم
احتراما به استحضار حضرتعالی میرساند که شما آنقدر ملت ایران رابیسواد فرض می کنید که در صحبتهای اخیر خود فرموده اید بهای بنزین نسبت به کشورهای حوزه خلیج فارس ۱۲۰۰تومان ارزانتر است یعنی مبلغ بنزین مصرفی درکشورهای عربی ۲۲۰۰تومان است لازم به ذکر است بدانی که برادر عزیز و فرهیخته و رییس جمهور دانا و کاردان که خود را عقل کل و بقیه ملت ایران رابیسواد حساب می کنید قیمت یک دستگاه سانتافه فول آپشن در۷ کشورهای حوزه خلیج فارس ۳۴میلیون تومان است و در کشور عزیز ما ۷۵۰میلیون تومان .حقوق یک کارگر ساده آنجا ۹ میلیون تومان است ولی درکشورعزیزما۹۰۰هزارتومان..
پس برادر عزیز شما هم ماشین خوب و درامد۹میلیونی دراختیار مردم قرار بده بنزین رابه۳۰۰۰تومان ارتقادهید.
ازطرف جمعی ازبیسوادهای ایران زمین باتشکر

Related posts

Leave a Comment