تفاوت بی شعور با احمق !!!

تفاوت بی شعور با احمق !!!

 

 

 

حقیقتش را که بخواهید احمق مجرم نیست بیمار است…
یعنی: معمولاً احمق ها آگاهانه دست به حماقت نمی زنند…
خیلی از آن ها حتی فکر می کنند که خردمند و دانا هستند نه احمق!
احمق ها بیشتر از آن که موجب تنفر بشوند، مایه ترحم اند…
بی شعور ها داستان شان با احمق ها فرق دارد.
کسی که ساعت سه صبح بوق می زند، بی شعور است.
کسی که جلو تمام زنان مسیر می ایستد، بی شعور است.
کسی که در خیابان باریک دوبله پارک می کند، بی شعور است.
کسی که شب تمام مسیر را نور بالا می رود، بی شعور است.
این ها بی شعورند…
حالا یا از نوع احمق بی شعور یا از نوع پروفسور بی شعور…
احمق بودن درد ندارد، درمان هم ندارد، ربطی هم به شعور ندارد، بی شعوری از جای دیگری می آید…
از خانه و مدرسه…
از سرانه مطالعه…
از خود شیفتگی…
از بی وجدانی…
از مرکز فرهنگ فاسد…
بی شعوری واگیر هم دارد! هم درد دارد و هم درمان…
مشکل ما، احمق ها نیستند
مشکل ما، هیچ وقت احمق ها نبودند
مشکل ما، بی شعور ها هستند.
یادتان باشد سواد هیچ وقت شعور نمیاره
شعور یعنی تشخیص کار خوب از بد
شعور یعنی تشخیص کار درست از اشتباه سواد یاد گرفتن فرمول و اطلاعات در علم و یا مبحث خاصی است !
این شعور هست که راه استفاده درست و یا غلط از علم (سواد) رو به ما میگه!
شعور رو به کسی نمیشه آموزش داد؛ یک انسان می بایست در درون خودش طلب شعورکند تا به آن دست پیدا کند!
چه بسا ما اساتید برجسته علمی و دانشگاهی و یا دینی داریم که سواد دارند، ولی شعور ندارند!

 

 

خاویرکرمنت
ارسالی : نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment