تا امروز ۱۰۰ مدرسه ماندگار را شناسایی کرده ایم


تا امروز ۱۰۰  مدرسه ماندگار را شناسایی کرده ایم

وزیر آموزش و پرورش گفت: تا امروز ۱۰۰ مدرسه ماندگار را شناسایی کرده ایم و مجوز گرفتند. باید از تجربیات این مدارس استفاده کنیم.

به گزارش گروه خبری واژه نیوز، وزیر آموزش و پرورش در مراسم احیای مدرسه ماندگار مدرسه که صبح امروز برگزار شد، گفت: وقتی به مدارسی مانند شهید مدرس را نگاه می‌کنیم و آن را بررسی می‌کنیم، به این نکته بر می‌خوریم که وجه تمایز این مدارس امکاناتشان نبوده بلکه نیروی انسانی کاربلد و نیروی شایسته عامل رشد و مطرح شدن آن‌ها بوده است و باعث شدند در تاریخ آموزش و پرورش برجسته شوند.

وی بیان کرد: ما تا امروز ۱۰۰ مدرسه ماندگار را شناسایی کرده ایم و مجوز گرفتند. باید از تجربیات این مدارس استفاده کنیم. تجربه‌ای که نشان می‌دهد چگونه مدرسه باید کانون تربیت و مرجع محله باشد و این همان چیزی است که در سند تحول بنیادین به آن اشاره شده است.

تکمیل می‌شود…

کد خبر ۴۶۱۶۴۱۱

Related posts

Leave a Comment