افزایش حقوق‌ها با هزینه‌های زندگی همخوانی ندارد

افزایش حقوق‌ها با هزینه‌های زندگی همخوانی ندارد

 

 

 

محسن ایزد خواه پژوهشگر حوزه رفاه و تأمین اجتماعی نیز در خصوص افزایش پیشنهادی مستمری بازنشستگان گفت: در قانون تأمین اجتماعی دو اصل وجود دارد که هر سال بر اساس آنها حقوق و مستمری بازنشستگان افزایش پیدا می‌کند. بر اساس ماده ۹۶ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است سالی یک بار با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و بر اساس نرخ تورم میزان حقوق بازنشستگان را افزایش دهد و در ماده ۱۱۱ نیز تأکید شده مستمری از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان در هر سال نباید از حداقل دستمزد کارگر عادی کمتر باشد.
وی افزود: افزایش مستمری‌ها باید منوط به مصوبه شورای عالی کار باشد و بر این اساس تأمین اجتماعی حداقل دستمزد بازنشستگان را بر اساس دستمزد شاغلین و بازماندگان و از کارافتادگان که نباید از حداقل دستمزد آنان کمتر باشد تعیین می‌کند در حالی که برای شاغلین و بازنشستگان سایر صندوق‌ها مانند بازنشسته کشوری و نیروهای مسلح حقوق و مستمری آنها توسط مجلس تصمیم گیری می‌شود.
ایزد خواه با اشاره به اینکه تأمین اجتماعی مدتهاست در بحران است، گفت: بر اساس صورت‌های مالی سازمان، مدتی است مصارف تأمین اجتماعی از منابع، پیشی گرفته به همین دلیل تأمین اجتماعی رغبتی نشان نمی‌دهد که حداقل دستمزدها زیاد شود. از سوی دیگر بیش از ۷۵ درصد مستمری بگیران حداقل دستمزد و حقوق را دریافت می‌کنند و بر این اساس باید در راستای افزایش منطقی حقوق آنها و با در نظر گرفتن تورم و هزینه‌های هر سال اقدام کرد.
این کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی اظهار داشت: شورای عالی کار، حداقل دستمزد را در نظر می‌گیرد و سنوات، حق مسکن و بن را به آن اضافه می‌کند و تأمین اجتماعی نیز برای موارد جانبی حقوق که در سال بیش از دو بار پرداخت می‌کند حق بیمه دریافت می‌کند که این کار قانونی نیست.

 

 

ارسالی : نصراله خلیلی

Related posts

One Thought to “افزایش حقوق‌ها با هزینه‌های زندگی همخوانی ندارد”

  1. مطلبي

    والا با این وضعیت تولید، عملکرد منفی بخش اداری، هزینه های سرسام اور کارمندان و ادارات، کاهش تولیدات کشاورزی و دامی ، نبود درامد ارزی، این تقاضاهای افزایش حقوق خیلی بی معنی است. دلیل ندارد در این موقعیت دایم نق بزنیم دخل و خرج با هم نمیخواند. یک کم خودمان و هزینه هامان را مدیریت کنیم.

Leave a Comment