اجرای همسان سازی باید متناسب با سابقه و حق بیمه پرداختی باشد

اجرای همسان سازی باید متناسب با سابقه و حق بیمه پرداختی باشد

 

 

 

عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران با تاکید بر اینکه ما کارگران و بازنشستگان هیچگاه زیاده‌خواهی نکرده‌ایم، گفت: اکنون نیز اعلام می‌کنیم به هر بازنشسته به میزان سابقه و حق بیمه‌ای که پرداخته، همسان‌سازی بدهید و بیشتر نمی‌خواهیم.
ناصر ملک‌نژاد با تاکید بر اینکه سالهاست از سازمان تامین اجتماعی می‌خواهیم همسان‌سازی را اجرا کند گفت: از یکسو دولت به تامین اجتماعی بدهکار است و این بدهی را نمی‌پردازد و از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی اعلام می‌کند حاضر به اجرای همسان‌سازی است اما اعتبار لازم را ندارد.
وی خواستار پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی شد و گفت: اکنون بازنشستگان منتظر هستند تا دولت بدهی خودش را به تامین اجتماعی پرداخت کند تا مشخص شود که آیا بدرستی تامین اجتماعی با مشکل کمبود بودجه روبه‌رو است یا کمبود بودجه را بهانه کرده تا همسان‌سازی را اجرا نکند.
وی در خصوص نحوه اجرای همسان‌سازی گفت: اینکه عده‌ای گمان می‌کنند همسان‌سازی باید به صورت یکسان برای همه بازنشستگان صورت گیرد، درست نیست، بلکه هر بازنشسته به اندازه سابقه و میزان پرداخت حق بیمه باید انتظار اجرای همسان‌سازی را داشته باشد.
او با اشاره به اینکه برخی از بازنشستگان همواره بر مبنای حداقل دستمزد حق بیمه پرداخته‌اند و برخی دیگر بر مبنای سقف دستمزد حق بیمه داده‌اند، گفت: اینطور نیست که هر دو این افراد به یک میزان شامل همسان‌سازی بشوند بلکه آنها که بر مبنای حداقل دستمزد حق بیمه داده‌اند، شامل همسان‌سازی نمی‌شوند.
ملک‌نژاد گزینه دوم برای محاسبه همسان‌سازی را سابقه پرداخت حق بیمه عنوان کرد و گفت: اکنون بازنشسته‌ای داریم که بر مبنای ۱۰ سابقه بازنشست شده، بازنشسته دیگر بر مبنای ۲۰ سال و بازنشسته دیگر بر مبنای ۳۰ سال سابقه بازنشسته شده و البته بازنشستگانی هم با سابقه بالای ۳۰ سال داریم. در این شرایط سابقه پرداخت حق بیمه باید در همسان‌سازی دیده و لحاظ شود
او با اشاره به اینکه در آن سالها برای پرداخت حق بیمه سقف تعیین کرده بودند، گفت: تمامی کسانی که از سال‌های ۶۸ تا ۷۵ بازنشسته شدند، حقوق‌های بسیار پایینی است
ملک‌نژاد خواستار ترمیم حقوق بازنشستگانی شد که حق بیمه بیشتر در سال‌های بیشتری را پرداخت کرده‌اند و گفت: باید این مشکلات بازنشستگان را مرتفع کنند.
وی با یادآوری اینکه در گذشته مبنای محاسبه بازنشستگی اشکالات دیگری هم داشت، گفت: در گذشته حقوق دریافتی دو سال آخر را جمع می‌کردند و تقسیم بر ۲۴ می‌کردند و آن را بر ۳۵ تقسیم می‌کردند یعنی به جای آنکه مبنای بازنشستگی ۳۰ سال کار باشد، به میزان ۳۵ سال محاسبه می‌شد.

 

 

نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment