آنچه باید بازنشستگان کشوری و لشکری درباره افزایش حقوق بدانند

آنچه باید بازنشستگان کشوری و لشکری درباره افزایش حقوق بدانند

 

 

 

با عنایت به مصوبه هیات دولت در تاریخ ۹۸/۱/۲۸ مبنی بر تعیین ضریب افزایش ۱۸ درصدی نسبت به حقوق سال ۹۷ وس تعیین حداقل افزایش به میزان ۴۴۰ هزار تومان موارد ذیل جهت تنویر افکار عمومی و روش پیشنهادی رسیدن به حق و حقوق قانونی خدمت عزیزان ارایه می گردد :
۱- همانگونه که مستحضرید مصوبه مجلس برای افزایش حقوق سال ۱۳۹۸ در قانون بودجه ۴۰۰ هزار تومان ثابت به اضافه تا ۱۰ درصد می باشد. ( ذکر کلمه تا متاسفانه مشکل ساز است.)
۲- تعیین ضریب حقوق هر سال با توجه به قانون برنامه ششم بر عهده دولت است.
۳- با توجه به اینکه افزایش حقوق سالیانه باید بر اساس تعیین ضریب باشد. بالطبع دولت بر اساس قانون موظف است مبلغ ۴۰۰ هزار تومان را به ضریب تبدیل نماید که نمی توان عدد ثابت برای ان تعیین نمود. چون امتیازات افراد متفاوت است. پس دولت مجبور است درصد ثابتی را اعلام نماید تا شاغلین در شرف بازنشستگی بتوانند به صورت کامل از ضریب حقوق سال ۹۸ در میانگین استفاده نمایند.
۴- با عنایت به توضیحات فوق ضریب سال ۹۸ مساوی با ۱۷۹۷ ( ضریب سال ۹۷ )به اضافه ۱۸ درصد خواهد بود که عدد ۲۱۲۰ خواهد شد. بنابراین ضریب سال ۹۸ عدد ۲۱۲۰ خواهد بود.
۵- با توجه به تعیین ضریب فوق و تعیین عدد ۴۴۰ هزار تومان برای افزایش حداقل حقوق سال ۹۸ بازنشستگان ضرر خواهند نمود و به نوعی حداکثر افزایش حقوق سال ۹۸ مصوب مجلس شاملشان نشده است.
لذا پیشنهادات ذیل جهت استحضار و اطلاع رسانی به نمایندگان مجلس برای مجبور نمودن دولت به اجرا حضورتان تقدیم می گردد.
۱- افزایش حقوق سال ۹۸ دارای حداقل و حداکثر شود. چون با ضریب ۱۸ درصد کسی که ۱۰ میلیون حقوق می گیرد مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰ تومان افزایش خواهد داشت و کسی که حداقل بگیر بوده ۴۴۰ هزار تومان و با این مصوبه کل حقوق سال ۹۸ این فرد از افزایش حقوق فرد ۱۰ میلیون بگیر حدود ۲۳۰ هزار تومان کمتر خواهد بود.
لذا باید برای افزایش حداکثر هم تعیین شود و مثلا بگویند حداکثر افزایش از عدد ۱۲۰۰۰۰۰ تومان بیشتر نشود. و برای حداقل بگیران هم گفته شود حداقل افزایش در سال آینده برای حداقل بگیران ۵۵۰ هزار تومان باشد. از طرف دیگر جهت رعایت حق بازنشستگان محترم و برای رسیدن به هدف فوق باید امتیاز گروه های ماده ۱۰۹ ق م خ ک تغییر نموده و به امتیازات تعیین شده مجدد سال ۹۶ حداقل ۱۰۰۰ امتیاز افزوده شود تا عدالت رعایت شود.
افزایش ۲۰ درصدی با تعیین حداقل و حداکثر بهترین راهکار برای افزایش حقوق شاغلین است و برای بازنشستگان هم باید الزاما امتیازات جدول ماده ۱۰۹ تغییر کند و یا همان مصوبه مجلس برای بازنشستگان بدون ذکر کلمه (( تا)) برای بازنشستگان به شرح ذیل اصلاح و اجرایی شود و متن مصوبه به شرح ذیل توسط نماینده گان اصلاح و جهت اجرا به دولت ابلاغ شود.
به حقوق بازنشستگان در سال ۹۸ مبلغ ۴۰۰ هزار تومان ثابت به اضافه ۱۰ درصد باید اضافه شود و دولت هم حق تغییر این ۱۰ درصد را نخواهد داشت.
شاید گفته شود با این روش ضریب حقوق بازنشسته و شاغل متفاوت خواهد شد. پس اگر خواستند ضریب یکسان باشد ابتدا با روش فوق حقوق بازنشسته را محاسبه نموده و مبلغ افزایش فردرا براساس ضریب ۱۸ درصد محاسبه نموده و مابه التفاوت ۱۸ درصد با ۴۰۰ هزار به اضافه ۱۰ درصد را تبدیل به امتیاز نموده و این امتیاز را به گروه های مختلف حقوق بگیر بازنشسته اضافه نمایند.
بازنشستگان باید به هوش باشندو نماینده گان را مطلع نمایند. در غیر اینصورت دولت مدعی می شود همان مصوبه مجلس را اجرا نموده است. چون کلمه تا در مصوبه بوده است.
صد البته بودجه همسان سازی باید جدای از ارقام فوق در حقوق بازنشستگان بیاید.

 

با احترام ، غلامحسین قاسمی کارشناس سابق امور اداری (کارگزینی ) بازنشستگان آموزش و پرورش
ارسالی : نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment