آشی با یک وجب روغن !!!؟

آشی با یک وجب روغن !!!؟

 

 

 

کالاهای اساسی در ماه رمضان گران نمی‌شود
قیمت جدید آش، زولبیا و بامیه در دست بررسی است
نایب رئیس اتاق اصناف ایران: ایسنا
پس با این حساب احتمال گران شدن کالاهای نیمه اساسی وجود دارد.
در مورد آش هم معلوم است که آشی برایمان می پزند که یک وجب روغن داشته باشد.

 

 

ب ) میزان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در سال ۹۸ (تصویبنامه شماره ۱۴۳۵۷/ت۵۶۵۲۸هـ مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۸ هیأت وزیران

 

میزان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در سال ۹۸ (تصویبنامه شماره ۱۴۳۵۷/ت۵۶۵۲۸هـ مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۸ هیأت وزیران)
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت وزیران در جلسه ۱۱/۲/۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۲۰۴۶۱ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۹۶)‌ قانون تأمین اجتماعی -مصوب ۱۳۵۴- تصویب کرد:
۱- از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۸ کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۳۹۷ برقرار شده‌اند، بر اساس مصوبه ۲۷/۱۲/۱۳۹۷ شورای‌عالی کار، برای دریافت‌کنندگان حداقل مستمری به مبلغ پانزده میلیون و یصد و شصت و هشت هزار و هشتصد و ده (۱۵٫۱۶۸٫۸۱۰)‌ ریال، به میزان سی و شش و نیم درصد (۳۶٫۵%) و برای سایر سطوح به میزان سیزده درصد (%۱۳) مستمری آنان در پایان اسفند ماه ۱۳۹۷ به علاوه مبلغ ثابت دو میلیون و ششصد و یازده هزار و چهارصد و هفتاد (۲٫۶۱۱٫۴۷۰) ریال افزایش می‌یابد.
۲- افزایش مستمری سایر افرادی که به نسبت پرداخت حق بیمه برقرار شده است، تا حداقل مستمری، به میزان سی و شش و نیم درصد (۳۶٫۵%) و مستمری‌های بیش از حداقل، همانند سایر سطوح و به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود.
اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

 

منبع: شناسنامه
ارسالی : نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment