گنج و رنج

گنج و رنج

 

 

 

انسان موجودی اندیشه ورز ، تکاملی ، اجتماعی و از تنهایی بیزار است و الزامآ به طور مداوم در حال تغییر و تحول بوده و از سکوت و ایستایی گریزان است.
دانش و معارف بشری نیز برخاسته از ماهیت و طبیعت انسان در حال گسترش و توسعه است و به مرزهای دانش و معرفت بشری دایما افزوده و این مرزها جابجا می شود.
همزمان با افزایش و گسترش مرزهای دانش و عصر ارتباطات و تکنولوژی که ارتباطات را تسهیل و سرعت آن را بنحو باور کردنی افزایش داده است مطالبات بشری و سازه های اجتماعی که انسان برای بهتر شدن زندگی و ارتقا کیفیت آن بنا نهاده در داخل مرزهای جغرافیایی خاصی اسیر و محدود نمی شود و مبادلات فکری و اندیشه از مرزهای جغرافیایی عبور و اندیشه ها با یکدیگر در سطح منطقه ای و بین المللی به اشتراک گذاشته ، بارور و کمال می یابند.
همزمان انسانهای محدود در مرزهای جغرافیایی خاص با درنوریدن مرزهای جغرافیای توسط ابزار های تکنولوژیک که در بستر سخت افزاری و نرم افزاری شکل و توسعه یافته است ساختار زندگی اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی یکدیگر را شناسایی ، بررسی و تفاوت های آن را در معرض مقایسه ، ارزیابی و قضاوت قرار می دهند و از این مقایسه به کمبودها و نقایص ساختاری و سیستماتیک زندگی محدوده جغرافیایی خود پی می برند.
از این مرحله به بعد انسان هایی که ساختارهای ضعیف و کاستی های بسیار زندگی خود را در مقایسه با استانداردها و کیفیت سایر ساختارها در سرزمین های دور و نزدیک درک کرده اند به حفظ وضعیت موجود رضایت نمی دهند و در نشست ها و اجتماعات محدود و گسترده هم اندیشی درصدد تغییر و تحول وضع موجود بر می آیند و ساختارهای موجود را با ساختارهای مطلوب مقایسه و ارزیابی و نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدیدها را شناسایی و با انتشار گزارش های مقایسه ای وضعیت های موجود و مطلوب در رسانه های اجتماعی مکتوب و با استفاده از رسانه های الکترونیکی مردم را از این تفاوت ها آگاه می کنند و هسته های اجتماعی تحول را بنیان گذاری می کنند و تمایل دارندهمراه با جامعه جهانی در توسعه و بالا بردن کیفیت زندگی محدوده جغرافیایی خود و جهان شریک باشند و به این جامعه بشری بزرگ و همگن بپیوندند.
حاکمان ساختار موجود که مشروعیت خود را از همین مردم محدوده جغرافیایی خود اخذ و بعنوان نماینده ملت بر آنها حکومت می کنند برخی با درک خواسته و مطالبات مردمی با آنها همراه و شریک می شوند و خود با یاری مردم این تغییرات و تحولات را آغاز ، پیگیری و توسعه می بخشند.
اما برخی حاکمان این شرایط تغییر و تحولات ساختاری را به دلایل مختلف منجمله تعارض منافع درک نمی کنند یا درک می کنند ولی تمایل دارند به دلیل برخورداری از منافع ، شیوه و ساختار وضع موجود را به هر نحو ممکن محافظت کنند و از بروز و ظهور تغییرات و تحولات جلوگیری کنند.
آا شیوه حفظ وضع موجود با ماهیت و طبیعت تحول و نوگرایی انسان که توسط خالق یکتا و قادر مطلق در ابناء بشر به ودیعه گذاشته و بشارت جانشینی خود را در کره ارض به مخلوق خود وعده داده است همخوانی و سازگاری دارد؟
آنگاه چگونه و با چه دیدگاهی شعر پر محتوای جناب سعدی را که می فرماید :
مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی
که فرشته ره ندارد به مقام آدمیت

رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند
بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت

طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت
به در آی تا ببینی طیران آدمیت

را می توانیم تحلیل کنیم ؟
در طبیعت جریان آب راه خود را در مسیر عبور باز می کند و به پیش می رود و در صورت برخورد و مواجهه با موانع سخت یا مسیر ناهموار این موانع را تخریب و راه خود را باز می کند یا مسیر را موقتا به بیراهه عوض و راه خود را مجددا باز و ادامه می دهد. جامعه بشری نیز همواره در کنکاش با طبیعت از یافته های و اکتشافات طبیعت بیشترین و بهترین بهره ها را می برد و مانند جریان آب مسیر خود را بتدریج باز می کند.البته در سنت الهی سیلاب ماموریت دارد با خشم موانع در پیش رو را تخریب و نابود کند و به مسیر خود ادامه دهد لیکن انسان با بهره گیری از عقل و تفکر که حجت یا پیامبر باطنی می باشد و با هدایت راهبران اجتماعی، طوفان و خشم رود خروشان اجتماعی را در زمان مقتضی مهار و به سمت سازندگی و تعالی سوق می دهد .
این گنج تنها با رنج و استخراج از معادن معارف و همبستگی و همدلی اجتماعی بدست خواهد آمد و با بی تفاوتی و سکوت و کناره گیری از جریان های اجتماعی هیچ ساختاری متحول و نو نخواهد شد.
با داشتن اطلاعات به روز و شناخت دیگر جوامع و رشد بینش اجتماعی در پر بار شدن این معدن معرفت و همدلی و همبستگی شریک و تحمل خود را در مقابل ناملایمات افزایش می دهیم.

 

 

وحید محمدزاده – حسین مریخی
ارسالی : نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment