گزارشی کوتاه از فعالیتهای سال ۱۳۹۷ مجمع فعالان صنفی بازنشستگان دولتی

گزارشی کوتاه از فعالیتهای سال ۱۳۹۷ مجمع فعالان صنفی بازنشستگان دولتی

 

 

مجمع فعالان صنفی بازنشستگان دولتی در آبانماه سال جاری باهمت دوستان عزیز از وزارتخانه ها و ارگانهای مختلف بامبانی زیر شکل گرفت .
الف -تشکیلات
تشکیلات مجمع شامل اساسنامه، هیئت مدیره و کار گروههای مختلف که تشکیل گردید و درحال تکمیل هست
نحوه همکاری اعضا بصورت عضو گیری از دوستان مدیران گروهها و کارشناسان متخصص در رشته های مختلف مورد نظر فعالیتهای تخصصی صنفی انجام شد
ب عملکرد-
با توجه به عدم شناخت کافی اعضای محترم در بدو تشکیل ونوپا بودن مجمع خوشبختانه باهمت ودرایت وزحمات زیاد دوستان در این مدت کم دستاورد های مطلوبی درجهت نیل به اهداف صنفی انجام شد.
۱- بر مستمر وقانونی شدن مجمع تاکیدو پیاده کردن چارت تشکیلاتی پیاده شد.
۲-هیئت مدیره انتخاب و جلسات برای پیشبرد اهداف تشکیل وتصمیمات مقتضی اتخاذ شد
۳- آصل همکاری وهمراهی با گروههای فرهنگی و غیر فرهنگیسرلوحه کار قرار گرفت به نحوی که اعضا گروههای کشور ی و استانی همسوبه بیش از ۶۰-۷۰ هزار نفر بالغ میگردد.
۴-تاکید بر تعامل واقعی وخرد جمعی ومشارکت کلیه اعضای گروهها در امور مهم از جمله تجمع که اوج این مشارکت در تجمع ۵ اسفند بانظرسنجی از گروهها وهمکاری ومشارکت بزرگواران فرهنگی بویژه پیشکسوت فعال و پرتلاش جناب آقای اکبری که در همه زمینه ها بویژه مدیریت تجمع همراه شدند را به نمایش گذاشت.
۵- مذاکره بانمایندگان مجلس به دور از تبلیغات بمنظور تصویب قانون م خ ک و سایر مشکلات بازنشستگان و گرفتن امضای ۱۳۷نماینده وارسال به هیئت رئیسه مجلس بدیهی است پس از تایید نهایی و درروز کنفرانس تصویر نامه وامضا ها در گروهها پخش خواهد شد.
مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت و تاکید بر تصویب واجرای ق م خ ک در روز ۵ اسفند که متن مصاحبه در بولتن خبری کلیه نمایندگان مجلس قرار گرفت.
۶-ملاقات حضوری با وزیر محترم وتحویل نامه درخواست تشکیل جلسه که در ادامه مسیر به شکلی دیگر انجام شد.
تصویر نامه ودستور وزیر در موقع مقتضی پخش خواهد شد.
همچنین ملاقاتهایی با معاونین ومشاور وزیر در خصوص مطالبات انجام وراهکارهایی ارائه گردید
۷-جلسه تخصصی با اقای زارعین مدیر صندوق بازنشستگی استان تهران
مذاکره با شورای عالی کانون های بازنشستگی کشوری وتهران در خصوص تعاملات دوجانبه برگزار وتصمیماتی اتخاذ شد
۸-تصویب برگزاری کنفرانس آسیب شناسی عدم اجرای ق م خ ک که مقدمات آن با همکاری صندوق بازنشستگی در حال انجام هست
۹-ارسال نامه انجام کنفرانس جهت جناب دکتر تقی زاده و ملاقات با ایشان وتعدادی مدیران برای توجیه کنفرانس
که با استقبال مواجه شد و ارائه گزارش فعالیتهای مجمع و چالش های موجود .

تاکید بر وضعیت نحوه همکاری مجمع فعالان صنفی با صندوق بازنشستگی توسط مسئولان صندوق بازنشستگی
و توضیح موانع موجود در این امر که باوجود اینگونه موانع متاسفانه همکاری میسر نخواهد شد.
واعلام اینکه همکاری با صندوق بازنشستگی زمانی مطلوب و قابل اجرا شدن هست که:
اولا نماینده در هر سمتی باید رای اعضای گروههای صنفی اعم از کشوری واستانی را داشته باشد.
ثانیا ، دارای توان مدیریتی ، تخصصی با رزومه کاری قبلی مرتبط با موضوع را داشته باشد.
ثالثا ، تاثیر گذار باشد. و….
وبهمین علت هست که در حال حاضرمجمع فعالان همانطور که در قطعنامه ۵ اسفند عنوان شد نماینده ای را در همکاری باصندوق به رسمیت نمیشناسد .
این گزارش در جلسه مورخه ۹۷/۱۲/۲۶
بتصویب اعضای مجمع فعالان صنفی بازنشستگان دولتی رسید.
همچنین کلیات تقویم و نقشه راه سال آتی مورد بحث قرارگرفت ومقرر شد‌.
ریز برنامه ها در اولین جلسه سال آتی ارائه ومورد تصویب قرار گیرد‌.

 

 

ارسالی : نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment