نامه ی الکترونیکی (پتیشن )بازنشستگان کشوری خطاب به : ریاست محترم کمیسیون اصل ۹۰مجلس شورای اسلامی

نامه ی الکترونیکی (پتیشن )بازنشستگان کشوری خطاب به :

ریاست محترم کمیسیون اصل ۹۰مجلس شورای اسلامی

برای ورود برروی لینک زیر بزنید و وارد شوید:

https://forms.gle/TphSWsjGLU66xTmCA

به سه گزینه ۱-نام ونام خانوادگی ۲-بازنشسته کدام سازمان هستید ۳- شهر محل سکونت پاسخ دهید سپس برروی گزینه (ارائه)یا (sumbit)بزنید .کار ثبت نام شما تمام شده است ومیتوانید خارج شوید ،چنانچه فردی انجام اینکاررا بشما محول کرده باشد میتوانید پس از اتمام نامنویسی مجدد وارد شوید .
لطفا :
این پتیشن فقط مخصوص بازنشستگان کشوری می‌باشد
ازنوشتن مطالب متفرقه خودداری نمایید .
فقط نام شهر را بنویسید ونیازی به نوشتن نام استان نمیباشد .
:فقط نام شهر کافیست مثلا نام مشهدتنها نوشته شود وعبارات مقدس و….متفرقه در آمار گیری مشکل ساز خواهد شد .
پس از طی یک مرحله حتما نام شما ثبت گردیده است ودرصورت تکرار نامنویسی شما حذف میگردد

 

ثبت نام در این فرم نگار (پتیشن)یک حرکت اعتراضی مدنی می‌باشد.

 

سپاس از همراهی شما
جناب آقای دکتر محمدی
رئیس محترم کمیسیون اصل ۹۰
با سلام
احتراما همانگونه که استحضار دارید دولت دوازدهم بر اساس اختیارات و مجوز های قانونی که مجلس محترم به وی تفویض نموده است درصدد فروش و واگذاری بنگاهها و شرکتهای وابسته به صندوق های بازنشستگی وابسته به وزارت تعاون، رفاه و تامین اجتماعی به بخش غیر دولتی است.
همانگونه که جنابعالی و نمایندگان محترم مجلس بعنوان قوه قانونگذاری و تنظیم سیاستهای کلان کشور مطلع هستید اموال و دارائی های صندوق بازنشستگی کشوری در حقیقت متعلق به جامعه بازنشستگان دولت است که در زمان اشتغال سهم کسور قانونی خود را به صندوق پرداخته و دولت نیز طبق قانون سهم کارفرمائی خود به صندوق را تادیه و مدیران صندوق نیز با بکار گیری این سرمایه های تجمیع شده و سرمایه گذاری آن در خرید ،تجهیز و توسعه بنگاههای اقتصادی و شرکتهای وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری ، سرمایه بازنشستگان را حفاظت نموده اند .
از منظر حقوقی و شرعی دولت حق دخل و تصرف در اموال غیر را ندارد و چون این اموال و دارائی های متعلق به بازنشستگان کشوری است لذا فروش و واگذاری آن به هر نحو به بخش غیر دولتی بدون جلب رضایت یکایک ۱,۴ میلیون بازنشسته کشوری در واقع تصرف غیر قانونی در اموال بازنشستگان محسوب می شود و مرتکبین را می توان به دلیل خیانت در امانت به سیستم قضائی ارجاع نمود بنابراین ما بازنشستگان کشوری از جنابعالی بعنوان رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و جمیع نمایندگان مجلس انتظار داریم نسبت به این اقدام غیر شرعی و غیر عرفی مدیران وزارت رفاه و صندوق های بازنشستگی ورود پیدا کنید و اجازه ندهید اموال و سرمایه جامعه بازنشستگان به بخش غیر دولتی واگذار شود که نتیجه واگذاری های قبلی بنگاهها و شرکتهای دولتی بویژه به بخش غیردولتی نیز رضایت بخش نبوده و موجب تاراج و غارت اموال ملت شده است و منابع و ثروت ملت ودولت به هدر رفته است لذا در این رابطه متن ماده واحده ای توسط جامعه بازنشستگان کشوری تدوین شده که انتظار می رود بصورت طرح یک یا دو فوریتی در مجلس محترم مطرح و زمینه تصویب سریع آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تمهید گردد که متن ماده واحده پیشنهادی را در سطور زیر تقدیم می نماید. پیشاپیش از مساعدت جنابعالی و نمایندگان محترم مجلس جهت طرح و پیگیری موارد ذکر شده و همت و تلاش برای تصویب متن پیشنهادی تشکر و قدردانی می شود.
جمعی از بازنشستگان فرهنگی و کشوری
” متن ماده واحده پیشنهادی در خصوص ممنوعیت فروش اموال و دارایی های صندوق های بازنشستگی تا پایان برنامه ششم توسعه ”
فروش یا واگذاری هر گونه اموال و دارایی های صندوق های بازنشستگی تا پایان برنامه ششم توسعه از طرف این صندوق ها بدون انجام مراحل کارشناسی اشاره شده در این قانون به هر شکل ممنوع می باشد و کلیه مجوزها و اختیارات قانونی قبلی که در این خصوص به دولت تفویض شده است کان لم یکن می گردد. دولت مکلف است طی سالهای باقیمانده برنامه ششم توسعه ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه اموال ، دارایی و سرمایه صندوق های بازنشستگی توسط سازمان حسابرسی کل کشور با نظارت دیوان محاسبات تقویم ، ارزش گذاری و ثبت شود و گزارش آن به تفکیک هر صندوق به مجلس شورای اسلامی اعلام گردد.
تبصره : فروش و واگذاری بنگاهها و شرکتهای وابسته به صندوق ها در طول دوران باقیمانده برنامه ششم توسعه که پس از بررسی های فنی و کارشناسی مراجع فوق الذکر غیر سودآور و ضرر ده تشخیص داده می شود منوط به تائید و تصویب مجلس شورای اسلامی بلامانع خواهد بود.

Related posts

Leave a Comment