مخالفت و اعتراض بازنشستگان ، با فروش بنگاه ها و شرکت های صندوق بازنشستگی کشوری !!!

مخالفت و اعتراض بازنشستگان ، با فروش بنگاه ها و شرکت های صندوق بازنشستگی کشوری !!!

 

 

 

آقای شریعتمداری ! ما بازنشستگان با فروش بنگاه ها و شرکت های صندوق بازنشستگی کشوری که متعلق به ماست مخالفیم.
دوستان ؛ سلام
معمولا در حالت ثبات و آرامش اقتصاد داخلی و پیوند اقتصاد داخلی با جامعه بین الملل و اقتصاد آزاد و شفافیت امور ، شرایط تولید, فروش , توزیع و مصرف در اقتصاد کلان و خرد رونق می گیرد که منجر به افزایش ثروت و رفاه عمومی می شود لیکن در شرایط بحران و بی ثباتی اقتصادی و تورم رکودی, بنیان های اقتصاد خرد و کلان بتدریح مضمحل و اقتصاد وارونه می شود که در اقتصاد فعلی ایران این وارونگی و عدم شفافیت و واگذاری ثروت و منابع کشور به خودی و غیرخودی تشدید شده است و ما بازنشستگان و عموم مردم غیرخودی تلقی می شویم . در حالت ثبات و آرامش صندوق های بازنشستگی در کشورهای توسعه یافته جزو ۱۰ بنگاه اول اقتصادی کشورشان هستند که سرمایه صاحبان سهام را در بازار پول و سرمایه و خرید سهام سرمایه گذاری می کنند و از بنگاه داری پرهیز می کنند و با مدیران اقتصادی و سرمایه گذاری متخصص و ماهر و دانش مدار که با بازارهای داخلی و بین المللی بیشترین اشراف را دارند سود حداکثری را برای صاحبان سهام از طریق سرمایه گذاری های مفید کسب می کنند و خود نیز از منافع حاصل از سود بازار بورس و سهام در قالب پرداخت های انگیزشی ترکیبی برخوردار می شوند که همه امور شفاف و قابل گزارش است لیکن در ایران ساختار اقتصادی به دلیل عدم شفافیت و تعارض منافع کاملا بیمار است و بازنشستگان و کارمندان شاغل دولت بعنوان بخشی از سرمایه گذاران صندوق باید کاملا اموال و دارایی های خود را رصد و پایش کنند تا توسط اعوان و انصار حکومتی و بخصوص خصولتی ها غارت و چپاول نشود. اکنون اراده ای در دولت بصورت دستوری شکل گرفته که اموال بازنشستگان و صندوق های بازنشستگی را از طریق واگذاری و فروش به…. و تبدیل آن به نقدینگی مانند کشورهای توسعه یافته به اصطلاح در بازار سرمایه و بورس سرمایه گذاری کنند لیکن چون کل اقتصاد در شرایط بحرانی و رکود تورمی بسر می برد و بنگاههای و شرکتهای بورسی نیز تابع این شرایط بحرانی هستند و روز به روز بنگاه ها و کارخانه ها و تولید تعطیل می شود لذا فروش اموال و دارایی های صندوق ها در این شرایط بحرانی و تبدیل آن به نقدینگی که به دلیل عدم شفافیت مشخص نیست نقدینگی حاصل از فروش بنگاهها و شرکتهای صندوق ها به کجا می رود, ضرر در ضرر است و ما نباید اجازه این کار را به رییس جمهور, وزیر رفاه و مدیر عامل صندوق بدهیم که اموال ما را تاراج کنند و تنها با لغو مجوز های قبلی توسط قانونگذار و ایجاد شفافیت این امر امکان پذیر است لذا مناسب است متن جنابان مهندس مریخی و فریاد به همراه ماده واحده پیشنهادی ممنوعیت فروش و واگذاری اموال و دارایی صندوق ها توسط فعالان صنفی در شهرستانها و استانها به نمایندگان حوزه های انتخابیه ارایه و پیگیری شود تا از این خسارت بزرگ تا پایان عمر این دولت خصوصی سازی جلوگیری کنیم. وحید محمدزاده
جناب آقای وزیر رفاه !
بازنشستگان کشور در شرایط کنونی فروش بنگاه ها و شرکت های تحت تملک خود را به صلاح ندانسته و مخالفت خویش را با فروش املاک و دارائی های بازنشستگان اعلان میدارند.
همکاران عزیز بازنشسته به هوش باشید که اگر خاموش بنشینید و مثل گذشته عمل نمائید سرمایه هایی که حاصل سال ها دسترنج شماست بر باد خواهد رفت و تحت هیچ عنوان این خسران بزرگ که قرار است متوجه بازنشستگان گردد جبران نخواهد شد.

 

 

کانال پیشکسوتان پیشرو یزد – نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment