طرح افزایش حقوق برای کارمندان و بازنشستگان تحت عنوان افزایش سنواتی بر اساس بند الف تبصره ۱۲ بودجه سالانه بطور یکسان !!!؟

طرح افزایش حقوق برای کارمندان و بازنشستگان تحت عنوان افزایش سنواتی بر اساس بند الف تبصره ۱۲ بودجه سالانه بطور یکسان !!!؟

 

 

 

جناب افشار مدیر کل روابط بین الملل صندوق بازنشستگی
به طوریکه مستحضر هستید طرح افزایش حقوق برای کارمندان و بازنشستگان تحت عنوان افزایش سنواتی بر اساس بند الف تبصره ۱۲ بودجه سالانه بطور یکسان می باشد بطوریکه مبلغ ۴۰۰ هزار تومان بطور ضریب متفاوت به همه اعمال میشود
به طور مثال : برای حداقل حقوق ۱/۲۴ میلیون تومان این ضریب ۳۴/۵% و برای ۲میلیون حقوق این ضریب ۲۰% و برای ۴میلیون تومان حقوق ۱۰% و برای ۸ میلیون ت حقوق ۵% و برای ۱۶ میلیون تومان ۲/۵% و…..
علاوه بر ان یک ۱۰ % بنا به دریافتی سال ۹۷ حقوق و مزایا به همه افزوده میشود .
اما برای بازنشستگان علاوه بر دو قسمت بالا یک مبلغ همسان سازی نیز با اولویت زیر ۲/۵ میلیون در بند چ تبصره ۱۲ پیشنهاد و تصویب شده است
توجه کنید این کلمه اولویت امر قطعی نیست و الزام آور هم نیست ، پس با توجه به افزایش درصد بیشتر با این مبلغ را بطور پلکانی به بازنشستگان سنوات مختلف تقسیم کنند تا عادلانه باشد
بطور مثال بیشترین ضریب افزایش همسان سازی به بازنشستگان قبل از سال ۸۸ بطور یکسان در تمام مشاغل و یا گروه آن یکسان باشد .
مثلا:
۱۵% برای بازنشستگان سال ۸۸ تا ۳۱ شهریور سال ۹۳ ، مقدار ضریب ۱۲/۵ درصد
برای بازنشستگان بین ۹۳/۷/۱ تا۹۴/۶/۳۱ مثلا ۸% و برای بازنشستگان بین ۹۴/۷/۱/ تا ۹۵/۷/۱ مثلا ۵% باشد. به بقیه نباید افزایش داد چون اینها از آخرین دریافتی و همسان با بازنشسته
سالجاری بر خودار است
حقوق سال ۹۸ = حقوق سال ۹۷ + ضریب افزایش سنواتی + ضریب همسان سازی بنا به تفکیک ۴ دوره مندرج جهت همسان سازی.
البته با توجه به اطلاعات و امار چهار دوره :
۱- تا پایان سال ۸۷

۲-دوره ۸۸/۱/۱الی ۹۳/۶/۳۱

۳-دوره ۹۳/۷/۱الی ۹۴/۶/۳۱

۴- دوره ۹۴/۷/۱ الی ۹۵/۶/۳۱

برای هر دوره باید ضریب همسان سازی یکسان باشد.

 

 

 

عسگر فریاد

ارسالی : نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment