ضد و نقیض گویی‌های دولت درباره افزایش حقوق، سوهان روح کارمندان !!!؟

ضدونقیض گویی‌های دولت درباره افزایش حقوق، سوهان روح کارمندان !!!؟

 

 

 

حمیدرضا حاجی بابایی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت :
میزان اعتبار برای اِعمال افزایش ۴۰۰ هزار تومان به حقوق ۵ میلیون نفر در ۱۲ ماه، ۲۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود و اعمال ضریب ۱۰ درصد کامل نسبت به حقوق سال ۹۷، اعتباری بالغ بر ۱۴/۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که مجموع ۳۸/۵ هزار میلیارد تومان آن می شود.

اگر چه در مصوبه مجلس گفته شده است تا ۱۰ درصد ضریب افزایش حقوق اِعمال شود، اما به دلیل اینکه در ردیف مربوطه به اندازه کافی اعتبار وجود دارد، دولت مکلف است ۱۰ درصد را کامل بپردازد. بنابراین برای اجرای ۴۰۰ هزار تومان بعلاوه ۱۰ درصد، اعتبار کافی وجود دارد.

با توجه به قانون همسان سازی حقوق ها برای بازنشستگان، در افزایش حقوق بازنشستگان علاوه بر افزایش سنواتی، از همسان سازی حقوق نیز برخوردار می شوند، یعنی ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای ۲ میلیون و ۵۰ هزار نفر بازنشسته گذاشته شده است تا هماهنگ سازی حقوق اِعمال شود.
میانگین اِعمال حقوق همسان سازی حقوق بازنشستگان ۱۸۰ هزار تومان و افزایش حقوق بازنشستگان که از حقوق حداقلی برخوردارند، ۶۰ درصد خواهد بود.

منبع : خانه ملت

 

 

ب ) امسال دریافتی هیچکس زیر دومیلیون تومان نخواهد بود

 

سرپرست سازمان تامین اجتماعی:
مبلغی به نام بن داریم که امسال نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد پیشنهاد رشد دادیم. حق مسکن را نیز ۲۰ درصد افزایش دادیم.
آنطور که محاسبه کردیم کارگزین انلاین دریافتی هیچکس زیر دومیلیون تومان نخواهد بود؛ مگر افرادی با سن ۶۰ سال و سابقه زیر ۱۰ سال.
برای زیر حداقلی بگیران با احتساب افزایش ۳۶.۵ درصدی اگر فردی ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گرفته، امسال حقوقش به ۶۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان می‌رسد و اگر شخصی حقوقش ۷۰۰ هزار تومان بوده به ۹۵۵ هزار و ۵۰۰ تومان در سال جاری می‌رسد.
امسال حداقل حقوق مستمری بگیران ۳۶.۵ درصد و سایر سطوح ۱۳ درصد به علاوه ۲۶۱ هزار تومان نقد است. با این افزایش‌های سالانه بتدریج فاصله بین حقوق‌ها کم می‌شود.

 

 

 

 

 

نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment